چ‍گ‍ون‍ه‌ در ۲۱ روز ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ن‍وی‍س‍ی‍م‌ (روش‌ ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ه‍ودی‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ی‍ن‍گ‌، وی‍ک‍ی‌
‎King, Viki‬
‏عنوان و نام پديدآور : چ‍گ‍ون‍ه‌ در ۲۱ روز ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ن‍وی‍س‍ی‍م‌ (روش‌ ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ه‍ودی‌)/ ن‍وش‍ت‍ه‌ وی‍ک‍ی‌ ک‍ی‍ن‍گ‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ اک‍ب‍ری‌
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۲
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍رگ‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۲۵۲ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ‎964-471-468-7‬۱۲۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-471-468-7‬۱۲۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎How to write a movie in 21 days: the inner movie method‬.
‏عنوان دیگر : روش‌ ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ه‍ودی‌
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ن‌
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : اک‍ب‍ری‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۳۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۶‏‫‬‭/ک۹چ۸ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸۰۸/۰۶۶۷۹۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۵۸۰۰
 
   آدرس ثابت  چ‍گ‍ون‍ه‌ در ۲۱ روز ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ن‍وی‍س‍ی‍م‌ (روش‌ ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ه‍ودی‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۳۲۶۸ ‬
‪ ۲۶۸۹۲۵ ‬
۲
۱۳۷۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۹۳۲۶۹ ‬
‪ ۲۲۲۷۱۷۱ ‬
۱
۱۳۷۹
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh