ب‍ن‍ی‍اد اس‍لام‍ی‌ از ن‍ق‍طه‌ن‍ظر خ‍لاف‍ت‌ ان‍س‍ان‌ و گ‍واه‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍در، سیدم‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ‏‫۱۹۳۱ -‏‏‏ ‏‏‏‏۱۹۷۹م.
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ن‍ی‍اد اس‍لام‍ی‌ از ن‍ق‍طه‌ن‍ظر خ‍لاف‍ت‌ ان‍س‍ان‌ و گ‍واه‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ص‍در؛ م‍ت‍رج‍م‌ ج‍م‍ال‌ م‍وس‍وی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روزب‍ه‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍زرگ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۳۵۹.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۱ ص.‬‬‬‬
‏شابک : ‏‫۳۵ ری‍ال‌‬‬‮‬‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: خ‍لاف‍ت‌ ان‍س‍ان‌ و گ‍واه‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌: دو طرح‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ب‍رای‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ت‍وح‍ی‍دی‌ در روی‌ زم‍ی‍ن‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان روی جلد : خ‍لاف‍ت‌ ان‍س‍ان‌ و گ‍واه‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌: دو طرح‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ب‍رای‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ت‍وح‍ی‍دی‌ در روی‌ زم‍ی‍ن‌.
‏موضوع : انسان (اسلام)
‏شناسه افزوده : م‍وس‍وی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، ‏‫۱۳۱۲ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : بنیاد بعثت. کتابخانه بزرگ اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭‬‭‬‭‬‭BP۲۲۶/۲‏‫‬‭‬‭‭/ص‌۴۷ب‌۹ ۱۳۵۹‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‬‭‬‭۲۹۷/۴۶۶‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۵۹۷۳
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ب‍ن‍ی‍اد اس‍لام‍ی‌ از ن‍ق‍طه‌ن‍ظر خ‍لاف‍ت‌ ان‍س‍ان‌ و گ‍واه‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۹۲۶۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۴۳۳۳ ‬
۴
۱۳۵۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۶۷۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۴۷۵۵ ‬
۵
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۹۴۳۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۴۱۹۴ ‬
۱۱
۱۳۵۹
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۴۹۰۶ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۴۹۰۶ ‬
۱۳
۱۳۵۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۲۸۸۶۵ ‬
‪ ۱۱۰۸۸۴۳ ‬
۱۰
۱۳۵۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۵۳۱۳۶ ‬
‪ ۱۵۶۲۴۰۰ ‬
۱
۱۳۵۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۵۳۱۳۷ ‬
‪ ۸۴۸۹۲۶ ‬
۶
۱۳۵۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۵۳۴۴۷ ‬
‪ ۸۷۷۱۷۹ ‬
۷
۱۳۵۹
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۳۸۴۸۹۱ ‬
‪ ۱۰۱-۲۱۱۶۹ ‬
۱۲
۱۳۵۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۶۸۹۰ ‬
‪ ۷۱۸۳۸۷ ‬
۲
۱۳۵۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۸۷۸۳۲ ‬
‪ ۹۹۸۸۰۳ ‬
۹
۱۳۵۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۱۵۹۲۲ ‬
‪ ۱۵۶۲۴۰۱ ‬
۳
۱۳۵۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۲۵۶۷۴ ‬
‪ ۹۲۳۸۲۹ ‬
۸
۱۳۵۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh