وح‍دت‌ ق‍وم‍ی‌ ک‍رد و م‍اد م‍ن‍ش‍اآ، ن‍ژاد و ت‍اری‍خ‌ ت‍م‍دن‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍اب‍ان‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، - ۱۳۲۳
‏عنوان و نام پديدآور : وح‍دت‌ ق‍وم‍ی‌ ک‍رد و م‍اد م‍ن‍ش‍اآ، ن‍ژاد و ت‍اری‍خ‌ ت‍م‍دن‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ت‍اب‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ره‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : [۵۳۴] ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‌. ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌۱۷)
‏شابک : ‎964-6595-21-9‬۳۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6595-21-9‬۳۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۷۸] - ۴۸۷
‏یادداشت : ‏‫نمایه.‬
‏موضوع : ک‍ردس‍ت‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : ک‍ردان‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۲۰۴۷‭‬ ‭/ر۴۵‏‫‬‮‭ت۲ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۳۱
 
   آدرس ثابت  وح‍دت‌ ق‍وم‍ی‌ ک‍رد و م‍اد م‍ن‍ش‍اآ، ن‍ژاد و ت‍اری‍خ‌ ت‍م‍دن‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۲۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۰۴۱ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۱۷۳۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۱۷۳۱ ‬
۴
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۴۴۲۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۴۴۲۶ ‬
۵
۱۳۸۰
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۱۹۸۲۰ ‬
‪ ‭DSR۲۰۴۷/ر۴۵ ت۲ ۱۳۸۰‬ ‬
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۹۸۲۱ ‬
‪ ۲۶۶۹۹۱ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh