ن‍ظری‍ه‌ ک‍ن‍ش‌: دلای‍ل‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ ع‍ق‍لان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍وردی‍و، پ‍ی‍ر، - ۱۹۳۰
‎Bourdieu, Pierre‬
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ظری‍ه‌ ک‍ن‍ش‌: دلای‍ل‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ ع‍ق‍لان‍ی‌/ پ‍ی‌ی‍ر ب‍وردی‍و؛ [م‍ت‍رج‍م‌] م‍رت‍ض‍ی‌ م‍ردی‍ه‍ا
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۳۴۴ ص‌.ن‍م‍ودار
‏فروست : (ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍درن‌)
‏شابک : ‎964-6235-29-8‬۲۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6235-29-8‬۲۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا ح‍م‍ای‍ت‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ ب‍ه‌چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Raisons pratiques: sur la theorie de l'action‬.
‏موضوع : ن‍ظری‍ه‌ ک‍ن‍ش‌
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
‏شناسه افزوده : م‍ردی‍ه‍ا، م‍رت‍ض‍ی‌، م‍ت‍رج‍م‌، - ۱۳۳۹
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : HM۵۸۸‭/ب‌۹۳ن‌۶ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۳۰۱/۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۵۴۲۱
 
   آدرس ثابت  ن‍ظری‍ه‌ ک‍ن‍ش‌: دلای‍ل‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ ع‍ق‍لان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۹۰۱۳ ‬
‪ HM۵۸۸ ‭/ب‌۹۳ن‌۶ ۱۳۸۰ ‬
۱۲
۱۳۹۰
۴
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۴۲۵ ‬
‪ HM۲۴ /ب۹۳ن۶ ‬
۶
۱۳۸۱
۲
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۴۳۰ ‬
‪ HM۲۴ /ب۹۳ن۶ ‬
۵
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۰۴۰۳ ‬
‪ HM۵۸۸ /ب۹۳ن۶ ۱۳۸۰ ‬
۸
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۳۰۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۳۰۴ ‬
۷
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۳۶۸۰ ‬
‪ ۱۸۱۸ ‬
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۳۶۸۱ ‬
‪ ۳۱۱۷۶۰ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۱۳۶۷۲۹۱ ‬
‪ ۶۳-۷۵۱۰۲ ‬
۳
۱۳۸۹
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۱۳۶۷۲۹۲ ‬
‪ ۶۳-۱۸۰۰۳۲ ‬
۴
۱۳۸۹
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۳۶۴۱۹ ‬
‪ ۱۵۹۵۲۳۹ ‬
۱۰
۱۳۹۳
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۳۶۴۲۰ ‬
‪ ۱۵۹۵۲۳۸ ‬
۱۱
۱۳۹۳
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh