درب‍اره‌ی‌ ت‍ک‍ام‍ل‌ م‍ادی‌ ت‍اری‍خ‌ ۲ رس‍ال‍ه‌ و ۲۸ ن‍ام‍ه‌/ ک‍ارل‌ م‍ارک‍س‌ و ف‍ردری‍ک‌ ان‍گ‍ل‍س‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍ارس‍ا، خ‍س‍رو، ۱۳۱۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : درب‍اره‌ی‌ ت‍ک‍ام‍ل‌ م‍ادی‌ ت‍اری‍خ‌ ۲ رس‍ال‍ه‌ و ۲۸ ن‍ام‍ه‌/ ک‍ارل‌ م‍ارک‍س‌ و ف‍ردری‍ک‌ ان‍گ‍ل‍س‌/ [گ‍ردآورن‍ده‌ و] م‍ت‍رج‍م‌ خ‍س‍رو پ‍ارس‍ا
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر دی‍گ‍ر، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۱۷۵
‏شابک : ‎964-7188-08-0‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7188-08-0‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : م‍ات‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
‏موضوع : م‍ات‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌ دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‌
‏شناسه افزوده : م‍ارک‍س‌، ک‍ارل‌، .۱۸۸۳ - ۱۸۱۸‎Marx, Karl‬
‏شناسه افزوده : ان‍گ‍ل‍س‌، ف‍ری‍دری‍ش‌، ۱۸۹۵ - ۱۸۰۲‎Engels, Friedrich‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭D۱۶/۹‏‫‬‮‭/پ۲د۴ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۳۳۵/۴۱۱۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۴۲۰۷
 
   آدرس ثابت  درب‍اره‌ی‌ ت‍ک‍ام‍ل‌ م‍ادی‌ ت‍اری‍خ‌ ۲ رس‍ال‍ه‌ و ۲۸ ن‍ام‍ه‌/ ک‍ارل‌ م‍ارک‍س‌ و ف‍ردری‍ک‌ ان‍گ‍ل‍س‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۲۸۸۲۶ ‬
‪ ۶۳-۲۸۸۲۶ ‬
۱
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۳۹۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۷۰۷ ‬
۶
۱۳۸۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۷۶۴۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۰۰۶۲ ‬
۷
۱۳۸۰
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۶۹۰۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۶۹۰۸ ‬
۹
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۷۲۸۸۸ ‬
‪ ۵۷۶۶۲۴ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۲۸۸۹ ‬
‪ ۳۶۲۹۴۲ ‬
۵
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۴۶۶۶ ‬
‪ ۳۷۱۲۹۳ ‬
۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۴۶۶۷ ‬
‪ ۱۲۱۱۶۲ ‬
۴
۱۳۸۴
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh