م‍ف‍ردات‌ ال‍ف‍اظ ال‍ق‍رآن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : راغ‍ب‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‍رن‌ ق‌۴
‏عنوان قراردادی : [ال‍م‍ف‍ردات‌ ف‍ی‌ غ‍ری‍ب‌ ال‍ق‍رآن‌]
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ف‍ردات‌ ال‍ف‍اظ ال‍ق‍رآن‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍راغ‍ب‌ الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ص‍ف‍وان‌ ع‍دن‍ان‌ داوودی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ال‍ح‍وراآ، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۱۲۴۸ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ۳۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏يادداشت : اف‍س‍ت‌ از روی‌ چ‍اپ‌ دم‍ش‍ق‌: دار ال‍ق‍ل‍م‌؛ ب‍ی‍روت‌: ال‍دار ال‍ش‍ام‍ی‍ه‌ = ۱۴۱۶ق‌. = ۱۹۹۶م‌.
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ری‍ن‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ب‍ه‍ار ۱۳۸۱؛ ۳۲۰۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : قرآن-- مسائل لغوی
‏موضوع : قرآن -- واژه‌نامه‌ها
‏موضوع : قرآن -- کشف الآیات
‏شناسه افزوده : داوودی‌، ص‍ف‍وان‌ ع‍دن‍ان‌، م‍ص‍ح‍ح‌، ‎Dawudi, Safwan Adnan‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۸۲/۳‭/ر۲م‌۷ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۱۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۳۸۲۹
 
   آدرس ثابت  م‍ف‍ردات‌ ال‍ف‍اظ ال‍ق‍رآن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۳۷۳۳۴ ‬
‪ ۴۶۲۲۳۷ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۳۷۳۳۵ ‬
‪ ۵۴۸۲۵۸ ‬
۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۷۰۰۸ ‬
‪ ۴۶۲۲۳۳ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۵۷۰۰۹ ‬
‪ ۵۴۸۲۶۰ ‬
۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۶۰۱۱۰ ‬
‪ ۵۷۷۶۷۷ ‬
۱۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۸۸۹۲ ‬
‪ ۴۷۰۸۰۸ ‬
۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۸۸۹۳ ‬
‪ ۴۶۲۲۳۶ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۳۳۲۶۸ ‬
‪ ۲۲۲۳۰۵۴ ‬
۱۰
۱۳۸۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۳۲۶۹ ‬
‪ ۴۶۶۸۷۴ ‬
۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۹۷۱۸ ‬
‪ ۴۶۲۲۳۴ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۴۹۷۱۹ ‬
‪ ۵۴۸۲۶۴ ‬
۹
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh