ب‍وی‌ ک‍اف‍ور، ع‍طر ی‍اس‌ (ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌): م‍روری‌ ب‍ر آث‍ار ب‍ه‍م‍ن‌ ف‍رم‍ان‌آرا و چ‍ن‍د گ‍ف‍ت‌ و گ‍و
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍وک‍اس‍ی‍ان‌، زاون‌، ۱۳۲۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍وی‌ ک‍اف‍ور، ع‍طر ی‍اس‌ (ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌): م‍روری‌ ب‍ر آث‍ار ب‍ه‍م‍ن‌ ف‍رم‍ان‌آرا و چ‍ن‍د گ‍ف‍ت‌ و گ‍و/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ زاون‌ ق‍وک‍اس‍ی‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آگ‍اه‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۳۲۴ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ‎964-416-169-6‬۱۹۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-416-169-6‬۱۹۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ف‍رم‍ان‌آرا، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۲۰ - -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ف‍رم‍ان‌آرا، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۲۰ - -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۷ /ف۴‏‫‬‭ق۹ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۲۷۴۴
 
   آدرس ثابت  ب‍وی‌ ک‍اف‍ور، ع‍طر ی‍اس‌ (ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌): م‍روری‌ ب‍ر آث‍ار ب‍ه‍م‍ن‌ ف‍رم‍ان‌آرا و چ‍ن‍د گ‍ف‍ت‌ و گ‍و
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۰۳۱۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۰۳۱۹ ‬
۴
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۸۹۴۳ ‬
‪ ۹۰۰۰-۸۹۴۳ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۲۶۱۱۶ ‬
‪ ۲۲۱۹۶۱۰ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۶۱۱۷ ‬
‪ ۳۷۵۸۱۲ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh