م‍اج‍راه‍ای‌ ه‍اپ‍و
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آس‍ت‍ی‍ر، گ‍ری‍گ‍ور
‏عنوان و نام پديدآور : م‍اج‍راه‍ای‌ ه‍اپ‍و/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ گریگور استیر؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر س‍وت‍ه‌ی‍ف‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ص‍وف‍ی‍ا م‍ح‍م‍ودی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: نشر چشمه، کتاب ونوشه‏‫، ۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ۶ ج‌.:م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)‏‫؛۵/۱۵×۵/۱۶ س‌م.‬
‏شابک : ‎964-5571-98-7‬۳۵۰۰ری‍ال‌(ه‍رج‍ل‍د) ؛ ‎964-5571-98-7‬۳۵۰۰ری‍ال‌(ه‍رج‍ل‍د) ؛ ‎964-5571-97-9‬(ج‌.۱) ؛ ‎964-5571-99-5‬(ج‌.۲) ؛ ‎964-362-000-x‬(ج‌.۳) ؛ ‎964-362-001-8‬(ج‌.۴) ؛ ‎964-362-004-2‬(ج‌.۵) ؛ ‎964-362-005-0‬(ج‌.۶) ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ریال ‬‏‫ج.۱(چاپ سوم)‬:‏‫‬‭978-964-5571-97-7‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍اپا(چاپ سوم)
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌ (۶ ج‌): ۱۳۸۲؛ ۳۵۰۰ ری‍ال‌ (ه‍ر ج‍ل‍د)
‏يادداشت : چاپ سوم: زمستان،۱۳۸۷.
‏يادداشت : گروه سنی:الف،ب.
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ح‍ی‍وان‍ات‌
‏موضوع : س‍گ‍ه‍ا -- داس‍ت‍ان‌
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍اج‍رای‍ی‌
‏شناسه افزوده : س‍وت‍ی‍ف‌، ولادی‍م‍ی‍ر، تصویر‌گر
‏شناسه افزوده : Suteev, Vladimir
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍ودی‌، ص‍وف‍ی‍ا، ۱۳۳۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی دیویی : دا۵۹۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۲۳۳۵
 
   آدرس ثابت  م‍اج‍راه‍ای‌ ه‍اپ‍و
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۶۱۹۵۲ ‬
‪ ۱۲-۹۹۸۰ ‬
۱
۱
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۶۱۹۵۳ ‬
‪ ۱۲-۹۹۹۳ ‬
۱
۳
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۶۱۹۵۴ ‬
‪ ۱۲-۹۹۹۴ ‬
۲
۲
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۶۱۹۵۵ ‬
‪ ۱۲-۹۹۷۹ ‬
۲
۱
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۶۱۹۵۶ ‬
‪ ۱۲-۹۹۸۶ ‬
۳
۱
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۶۱۹۵۷ ‬
‪ ۱۲-۹۹۸۵ ‬
۱
۲
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۶۱۹۵۸ ‬
‪ ۱۲-۹۹۸۸ ‬
۴
۲
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۶۱۹۵۹ ‬
‪ ۱۲-۹۹۸۷ ‬
۴
۱
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۶۱۹۶۰ ‬
‪ ۱۲-۹۹۹۰ ‬
۵
۲
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۶۱۹۶۱ ‬
‪ ۱۲-۹۹۸۹ ‬
۵
۱
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۶۱۹۶۲ ‬
‪ ۱۲-۹۹۹۱ ‬
۶
۱
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۶۱۹۶۳ ‬
‪ ۱۲-۹۹۹۲ ‬
۶
۲
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۷۳۳۷۰۵ ‬
‪ ۱۲-۴۱۱۰۳ ‬
۱
۵
۱۳۸۲
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۷۳۳۷۰۶ ‬
‪ ۱۲-۲۷۴۳۰ ‬
۲
۴
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۷۳۳۷۰۷ ‬
‪ ۱۲-۲۷۴۲۹ ‬
۲
۳
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۷۳۳۷۰۸ ‬
‪ ۱۲-۲۷۴۳۱ ‬
۳
۲
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۷۳۳۷۰۹ ‬
‪ ۱۲-۲۷۴۳۲ ‬
۳
۳
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۷۳۳۷۱۰ ‬
‪ ۱۲-۲۷۴۳۴ ‬
۴
۴
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۷۳۳۷۱۱ ‬
‪ ۱۲-۲۷۴۳۳ ‬
۴
۳
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۷۳۳۷۱۲ ‬
‪ ۱۲-۲۷۴۳۶ ‬
۵
۴
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۷۳۳۷۱۳ ‬
‪ ۱۲-۲۷۴۳۵ ‬
۵
۳
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۷۳۳۷۱۴ ‬
‪ ۱۲-۲۷۴۳۷ ‬
۶
۳
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۷۳۳۷۱۵ ‬
‪ ۱۲-۲۷۴۳۸ ‬
۶
۴
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۶۳۸۵۸۶ ‬
‪ ۱۲-۱۶۲۳۱۶ ‬
۱
۶
۱۳۸۷
۳
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۶۳۸۵۸۷ ‬
‪ ۱۲-۱۶۲۳۱۷ ‬
۱
۷
۱۳۸۷
۳
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۶۳۸۵۸۸ ‬
‪ ۱۲-۱۶۲۳۱۴ ‬
۲
۵
۱۳۸۷
۳
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۶۳۸۵۸۹ ‬
‪ ۱۲-۱۶۲۳۱۵ ‬
۲
۶
۱۳۸۷
۳
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۶۳۸۵۹۰ ‬
‪ ۱۲-۱۶۲۳۰۸ ‬
۳
۴
۱۳۸۷
۳
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۶۳۸۵۹۱ ‬
‪ ۱۲-۱۶۲۳۰۹ ‬
۳
۵
۱۳۸۷
۳
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۶۳۸۵۹۲ ‬
‪ ۱۲-۱۶۲۳۱۱ ‬
۴
۵
۱۳۸۷
۳
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۶۳۸۵۹۳ ‬
‪ ۱۲-۱۶۲۳۱۰ ‬
۴
۶
۱۳۸۷
۳
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۶۳۸۵۹۴ ‬
‪ ۱۲-۱۶۲۳۱۳ ‬
۵
۵
۱۳۸۷
۳
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۶۳۸۵۹۵ ‬
‪ ۱۲-۱۶۲۳۱۲ ‬
۵
۶
۱۳۸۷
۳
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۶۳۸۵۹۶ ‬
‪ ۱۲-۱۶۲۳۰۷ ‬
۶
۵
۱۳۸۷
۳
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۶۳۸۵۹۷ ‬
‪ ۱۲-۱۶۲۳۰۶ ‬
۶
۶
۱۳۸۷
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh