آوای‌ ک‍لام‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : کلامی فرد، ول‍ی‌ال‍ه، ۱۳۳۳ -
‏عنوان و نام پديدآور : آوای‌ ک‍لام‍ی‌[Book] / اث‍ر ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ک‍لام‍ی‌‌ف‍رد‌زن‍ج‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ری‌‏‫، ۱۳۷۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۳۲ ص‌.‬؛ ۱۲ × ۱۷ س‌م.
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰ ریال ‬‬‏‫:‏‫‬‭964-6622-65-8‬ ؛ ‏‫۱۶۵۰۰ ریال (چاپ سوم)‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ریال (چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ریال ( چاپ هفتم )‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ب‍ه‍ار ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ ششم: زمستان ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ هفتم : ۱۳۸۸.
‏موضوع : شعر ترکی آذربایجانی -- ایران -- قرن ۱۴
‏موضوع : شعر مذهبی ترکی -- ایران -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PL۳۱۴‏‫‭/ک۸آ۸ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭‬‭۸۹۴/۳۶۱۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۱۵۶۰
 
   آدرس ثابت  آوای‌ ک‍لام‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۱۴۲۴ ‬
‪ ۳۶۸۴۹۳ ‬
۹
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۱۴۲۵ ‬
‪ ۳۰۸۹۸۹ ‬
۸
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۳۸۷۲۴ ‬
‪ ۲۹۹۳۱۸ ‬
۱۰
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۳۸۷۲۵ ‬
‪ ۳۰۱۶۸۱ ‬
۱۲
۲
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۹۸۳۶۱ ‬
‪ ۲۹۶۷۶۶ ‬
۷
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۹۸۳۶۲ ‬
‪ ۵۲۴۷۹۰ ‬
۱۲
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۰۱۷۵۸ ‬
‪ ۵۸۵۵۸۶ ‬
۶
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۱۷۵۹ ‬
‪ ۱۵۴۵۳۵۶ ‬
۵
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۶۲۸۲۹ ‬
‪ ۳۵۳۴۹۴ ‬
۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۶۲۸۳۰ ‬
‪ ۳۵۲۴۲۵ ‬
۲
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۵۵۱۵۳ ‬
‪ ۱۱۰۴۲۹۹ ‬
۲۵
۱۳۸۶
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۵۵۱۵۴ ‬
‪ ۱۱۰۴۲۹۸ ‬
۲۶
۱۳۸۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۱۳۱۸۷ ‬
‪ ۷۹۷۹۴۲ ‬
۱۵
۱۳۸۸
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۱۳۱۸۸ ‬
‪ ۷۹۷۹۴۳ ‬
۱۶
۱۳۸۸
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۴۷۶۴۸ ‬
‪ ۱۳۲۹۶۰۷ ‬
۱۲
۳
۱۳۹۱
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۴۷۶۴۹ ‬
‪ ۱۳۲۹۶۰۶ ‬
۱۲
۴
۱۳۹۱
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۱۸۷۴ ‬
‪ ۱۳۳۲۲۱۵ ‬
۱۱
۱۳۹۱
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۰۹۸۹ ‬
‪ ۱۶۱۱۰۵۳ ‬
۱۲
۱۳۹۳
۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۰۹۹۰ ‬
‪ ۱۶۱۱۰۴۲ ‬
۱۳
۱۳۹۳
۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh