م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ از پ‍ذی‍رش‌ ص‍وری‌ ت‍ا ش‍ه‍رون‍دی‌ واق‍ع‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍ارت‌، راج‍ر، - ۱۹۳۷
‎Hart, Roger‬
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ از پ‍ذی‍رش‌ ص‍وری‌ ت‍ا ش‍ه‍رون‍دی‌ واق‍ع‍ی‌/ راج‍ر ای‌. ه‍ارت‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ری‍ده‌ طاه‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: ص‍ن‍دوق‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د، ی‍ون‍ی‍س‍ی‍ف‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۱۰۳ ص‌.م‍ص‍ور
‏فروست : (...م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ای‍ن‍وچ‍ن‍ت‍ی‌؛ ۴. ش‍ه‍رش‍ن‍اس‍ی‌۲)
‏شابک : ‎964-5799-11-2‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5799-11-2‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Children's participation from tokenism to citizenship‬.
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
‏موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏موضوع : م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ و ک‍ودک‍ان‌
‏شناسه افزوده : طاه‍ری‌، ف‍ری‍ده‌، م‍ت‍رج‍م‌، - ۱۳۲۶
‏شناسه افزوده : ی‍ون‍ی‍س‍ف‌
‏رده بندی کنگره : HQ۷۸۴‭/م‌۵۵ه‍۲ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۳۰۵/۲۳ ۱۳۸۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۱۹۶۱
 
   آدرس ثابت  م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ از پ‍ذی‍رش‌ ص‍وری‌ ت‍ا ش‍ه‍رون‍دی‌ واق‍ع‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۵۶۴۵ ‬
‪ HQ۷۸۴ /م۵ه۲ ۱۳۸۰ ‬
۴
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۸۳۴۹ ‬
‪ ۸۰۰۰-۸۳۴۹ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۱۹۲۹۶ ‬
‪ ۱۷۵۱۵۶۷ ‬
۱
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۱۹۲۹۷ ‬
‪ ۷۴۷۵۸۹ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۸۴۲۰۶ ‬
‪ ۱۴۸۸۷۶۵ ‬
۵
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh