ب‍ه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ادی‍ب‌ ب‍روم‍ن‍د، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۰۰
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ادی‍ب‌ ب‍روم‍ن‍د
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍ب‍اوی‍ز، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : چ‍ه‍ار، ۱۲۸ ص‌.م‍ص‍ور
‏فروست : (ش‍ب‍اوی‍ز [س‍ب‍ز]۱۷)
‏شابک : ‎964-5555-22-1‬ ؛ ‎964-5555-22-1‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏عنوان دیگر : ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. ش‍رح‌
‏موضوع : ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶ - ۳۲۹؟ق‌. ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶ - ۳۲۹؟ق‌. -- ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ه‍ا
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۴ق‌. -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏شناسه افزوده : ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶ - ۳۲۹؟ق‌. ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : PIR۴۴۹۶‭/‮ال‍ف‌‬۳۶ب‌۹
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۲۱‭ف‌۴۷۳ش‌/ش‌ ‮ال‍ف‌‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۱۳۷۰
 
   آدرس ثابت  ب‍ه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۷۸۷۸ ‬
‪ ۲۶۴۳۰۰ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۲۷۸۷۹ ‬
‪ ۶۸۶۱۱۹ ‬
۱
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh