م‍ن‌ و ت‍و
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍وب‍ر، م‍ارت‍ی‍ن‌، ۱۸۷۸ - ۱۹۶۵م.
‏‫‭‭‎Buber, Martin‬
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ن‌ و ت‍و/ م‍ارت‍ی‍ن‌ ب‍وب‍ر؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ت‍ن‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ وال‍ت‍ر ک‍اف‍م‍ن‌؛ م‍ت‍رج‍م‍ان‌ م‍ت‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌ اب‍وت‍راب‌ س‍ه‍راب‌، ال‍ه‍ام‌ ع‍طاردی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رزان‌ روز‏‫‏‏، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۲۰۷ ص.
‏فروست : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍پ‍ه‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌.
‏شابک : ‏‫‏‏۱۳۰۰۰ری‍ال‌:‏‫‬‭‎964-321-086-3‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭Ich und du
‏يادداشت : کتاب حاضر از متن انگلیسی " I and thou, 1970" به فارسی برگردانده شده است.
‏يادداشت : کتاب حاضر اولین بار با همین عنوان با ترجمه خسرو رنگی در سال ۱۳۷۸ منتشر شده است.
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۸۱-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : زن‍دگ‍ی‌.
‏موضوع : ارت‍ب‍اط (ف‍ل‍س‍ف‍ه‌).
‏موضوع : خ‍داش‍ن‍اس‍ی‌.
‏شناسه افزوده : ک‍اف‍م‍ن‌، وال‍ت‍ر آرن‍ول‍د، ۱۹۲۱ -
‏شناسه افزوده : ‏‫‭‭ ‎Kaufmann, Walter Arnold‬
‏شناسه افزوده : س‍ه‍راب‌، اب‍وت‍راب‌، ۱۳۱۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ع‍طاردی‌، ال‍ه‍ام‌، ۱۳۴۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭B۳۲۱۳/ب۹‏‫‬‮‭م۸ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۱۸۱/۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۷۵۱۵
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  م‍ن‌ و ت‍و
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۰۱۸۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۵۶۵۶ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۱۷۶۸۲ ‬
‪ ۱۷۴۶۰۱۶ ‬
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۱۷۶۸۳ ‬
‪ ۵۷۱۹۶۶ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh