چ‍ه‍ار رس‍ال‍ه‌: م‍ن‍ون‌، ف‍دروس‌ ، ت‍ه‌ ت‍ت‍وس‌، ه‍ی‍پ‍ی‍اس‌ ب‍زرگ‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اف‍لاطون‌، ‏‫‏۴۲۷؟ - ۳۴۷؟ق.م.
‏عنوان و نام پديدآور : چ‍ه‍ار رس‍ال‍ه‌: م‍ن‍ون‌، ف‍دروس‌ ، ت‍ه‌ ت‍ت‍وس‌، ه‍ی‍پ‍ی‍اس‌ ب‍زرگ‌/ اف‍لاطون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍ود ص‍ن‍اع‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ه‍رم‍س‌‏‫، ۱۳۸۲.‭‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۱۷ ص.‬
‏فروست : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌‏‫؛ ۲۶.‬
‏شابک : ‏‫۲۰۰۰۰ ری‍ال‌‬‬‏‫: ‭‎964-7100-51-5‬‮‬ ؛ ‏‫۳۸۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ ششم‬‏‫: ‭978-964-7100-51-9‮‬ ؛ ‏‫‬۶۰۰۰۰ریال (چاپ هفتم) ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال ( چاپ هشتم )‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : ‏‫ چاپ ششم: ۱۳۸۹.‬
‏يادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۹۰.
‏يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۹۲.
‏موضوع : فلسفه یونانی
‏شناسه افزوده : ص‍ن‍اع‍ی‌، م‍ح‍م‍ود‏‫، ۱۲۹۷-۱۳۶۴.‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫B۳۶۳‭‬ ‭/ف۲‏‫‭ص‌۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۱۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۷۴۵۱
 
   آدرس ثابت  چ‍ه‍ار رس‍ال‍ه‌: م‍ن‍ون‌، ف‍دروس‌ ، ت‍ه‌ ت‍ت‍وس‌، ه‍ی‍پ‍ی‍اس‌ ب‍زرگ‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۴۹۱۵ ‬
‪ ۶۳-۱۲۶۴۱۰ ‬
۱
۱
۱۳۸۹
۶
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۹۹۸۹ ‬
‪ B۳۶۳/ف۲ ص۹ ‬
۵
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۱۸۲۲۲ ‬
‪ ۸۵۳۴۱۹ ‬
۱
۱۳۸۲
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۱۸۲۲۳ ‬
‪ ۱۵۲۴۸۱۴ ‬
۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۳۸۵۹۴۰ ‬
‪ ۲۲۲۷۰۶۲ ‬
۷
۱۳۸۹
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۶۳۶۸۰ ‬
‪ ۹۶۶۰۶۵ ‬
۸
۱۳۹۰
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۶۳۶۸۱ ‬
‪ ۹۶۲۹۷۹ ‬
۹
۱۳۹۰
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۴۹۵۰۹ ‬
‪ ۹۰۹۲۱۵ ‬
۳
۱۳۸۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۴۹۵۱۰ ‬
‪ ۹۰۹۲۱۶ ‬
۴
۱۳۸۷
۵
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۲۳۴۰۴۹ ‬
‪ ‏‫B۳۶۳‭‬‭/ف۲ ‏‫‭ص‌۹ ۱۳۸۲ ‬
۱۰
۱۳۹۲
۸
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۳۴۰۵۰ ‬
‪ ۱۳۸۰۸۹۶ ‬
۱۱
۱۳۹۲
۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh