ره‍ب‍ران‌ طری‍ق‍ت‌ و ع‍رف‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ‏‫س‍ل‍طان‍ی‌‌ گ‍ن‍اب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ۱۲۷۶ - ۱۳۵۵.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ره‍ب‍ران‌ طری‍ق‍ت‌ و ع‍رف‍ان‌/ ن‍گ‍ارش‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر س‍ل‍طان‍ی‌‌گ‍ن‍اب‍ادی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ه‍ی‍ج‍ده‌، ۲۷۰ص.: ع‍ک‍س‌ (رن‍گ‍ی‌).
‏شابک : ‏‫‫۱۵۰۰۰ ریال ‬‬‏‫: ‏‫‬‭964-7040-08-3‬‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال (چاپ ششم)‬‬
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍ب‍لا ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۵.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص. [ه‍ف‍ده‌] - ه‍ی‍ج‍ده‌
‏موضوع : ع‍ارف‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : ن‍ع‍م‍ه‌‌ال‍ل‍ه‍ی‍ه‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۹۳/۱۳‏‫‭/س‌۸ر۹ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۸۶۰۹۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۵۸۵۷
 
   آدرس ثابت  ره‍ب‍ران‌ طری‍ق‍ت‌ و ع‍رف‍ان‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۲۵۶۰۶ ‬
‪ ۶۳-۲۵۶۰۶ ‬
۱
۴
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۶۱۴۳۴ ‬
‪ BP۲۹۳/۱۳ /س۸ر۹ ۱۳۷۹ ‬
۴
۶
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۱۷۰۹۶ ‬
‪ ۲۱۳۴۹۵۴ ‬
۸
۱۳۷۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۱۷۰۹۷ ‬
‪ ۵۷۷۰۱۷ ‬
۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۸۲۸۸ ‬
‪ ۵۷۹۱۴۶ ‬
۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۸۲۸۹ ‬
‪ ۵۷۹۱۴۵ ‬
۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۸۱۰۹ ‬
‪ ۶۱۰۰۲۰ ‬
۲
۱۳۸۵
۶
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۰۵۸۱۱۰ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۲۹۳/۱۳ ‏‫‭/س‌۸ر۹ ۱۳۷۹ ‬
۳
۱۳۸۵
۶
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh