ن‍م‍از در آی‍ن‍ه‌ وح‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ع‍ی‍م‌آب‍ادی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۲۳
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍م‍از در آی‍ن‍ه‌ وح‍ی‌/ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ن‍ع‍ی‍م‌آب‍ادی‌
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۲
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ن‍ع‍ی‍م‌آب‍ادی‌: ش‍رک‍ت‌ س‍روش‌ م‍ه‍ر، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۳۰
‏شابک : ‎964-360-016-5‬۵۵۰۰ری‍ال‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۳۰ - ۱۲۹
‏موضوع : ن‍م‍از
‏موضوع : ن‍م‍از -- اح‍ادی‍ث‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۱۸۶‭/ن‌۷۳ن‌۷۷ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۳۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۵۴۳۸
 
   آدرس ثابت  ن‍م‍از در آی‍ن‍ه‌ وح‍ی‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh