ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍ع‍ر ن‍و
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍م‍س‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۳۲۹‏-‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍ع‍ر ن‍و/ ش‍م‍س‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌.
‏وضعيت ويراست : ‏‫[وی‍راست ۳].‬
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‏‫، ۱۳۷۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ج.
‏فروست : نشر مرکز‏‫‏‫؛ ۱۸۱.
‏شابک : ‏‫۱۲۰۰۰۰ری‍ال‌‬‬‬‬‬‏‫ : ‏‫دوره‬‬‬‬‏‫‬‭964-305-374-1:‬‬ ؛ ‏‫۱۲۸۰۰۰۰ ریال ‬‏‫: دوره‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-305-374-1‬ ؛ ‏‫۶۹۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫: دوره ، چاپ ششم‬‬‬‏‫:‭ 978-964-305-374-1 ؛ ‏‫۱۸۵۰۰۰ ریال‏‫ : ‏‫ج.۱‬، چاپ چهارم‏‫ : ‭‬‭‎964-305-359-8‬‬ ؛ ‏‫ج.۱، چاپ هفتم‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-305-359-8‬ ؛ ‏‫۱۸۵۰۰۰ ریال‬‏‫ : ‏‫ج.۳‬، چاپ سوم‏‫ : ‭964-305-361-x‬‬ ؛ ج. ۲‬، چاپ چهارم‏‫ : ‭964-305-360-1‬ ؛ ‏‫۱۸۵۰۰۰ ریال‬‏‫ : ‏‫ج.۲‬، چاپ سوم‏‫ : ‭964-305-360-1‬‬ ؛ ‏‫۱۸۵۰۰۰ ریال‏‫ : ‏‫ج.۴، چاپ سوم‏‫ : ‭‎964-305-362-8‬‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‭‌:‎Shams Langaroodi. An analytic history of persian modern poetry‬.
‏يادداشت : ‏‫ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۱)‬.
‏يادداشت : ج.۱- ۴ ( چاپ هفتم: ۱۳۹۲ ).
‏يادداشت : ‏‫ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۱).‬
‏يادداشت : ‏‫ج. ۲(چاپ چهارم : ۱۳۸۴).‬
‏يادداشت : ج. ۲ ( چاپ ششم : ۱۳۹۰).
‏يادداشت : ‏‫ج.۳ (چاپ اول: ۱۳۷۷).‬
‏يادداشت : ‏‫ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۱).
‏يادداشت : ‏‫ج.۴ (چاپ سوم: ۱۳۸۱).‬
‏يادداشت : ج. ۴ ( چاپ ششم : ۱۳۹۰ ).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : ج‌. ۱. (۱۳۳۲ - ۱۲۸۴ه‍.ش‌) .-- ج‌. ۲. (۱۳۴۱ - ۱۳۳۲ ه‍.ش‌) .-- ج‌. ۳. (۱۳۴۹ - ۱۳۴۱ ه‍.ش‌) .-- ج‌. ۴. (۱۳۵۷ - ۱۳۴۹ ه‍.ش‌)
‏موضوع : شعر آزاد -- تاریخ و نقد
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ۱۴ -- تاریخ و نقد
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭PIR۳۸۰۱‏‫‬‭/ش۸ت۲ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۴۱۰۷
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍ع‍ر ن‍و
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۵۶۹۳ ‬
‪ ۸۰۰۰-۵۶۹۳ ‬
۲
۱۱
۱۳۸۱
۳
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۷۹۳۰ ‬
‪ ۹۰۰۰-۷۹۳۰ ‬
۴
۵
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۷۹۳۱ ‬
‪ ۹۰۰۰-۷۹۳۱ ‬
۱
۷
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۷۹۳۲ ‬
‪ ۹۰۰۰-۷۹۳۲ ‬
۳
۷
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۲۱۵۴ ‬
‪ ۷۸۶۵۶ ‬
۱
۵
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۲۱۵۵ ‬
‪ ۷۸۶۵۷ ‬
۱
۶
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۲۲۸۰ ‬
‪ ۴۴۷۵۷۳ ‬
۱
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۲۲۸۱ ‬
‪ ۴۵۰۲۲۵ ‬
۱
۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۲۲۸۲ ‬
‪ ۳۰۲۷۵۴ ‬
۲
۳
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۲۲۸۴ ‬
‪ ۴۷۱۹۰۴ ‬
۳
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۲۲۸۵ ‬
‪ ۳۰۲۷۵۳ ‬
۳
۶
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۲۲۸۶ ‬
‪ ۳۰۲۷۵۵ ‬
۴
۴
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۲۲۸۷ ‬
‪ ۴۷۱۹۰۳ ‬
۴
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۴۸۷۵ ‬
‪ ۳۱۶۶۴۲ ‬
۲
۴
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۶۴۷۷۴ ‬
‪ ۲۲۳۱۴۳۴ ‬
۱
۴
۱۳۸۱
۳
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۶۶۴۷۷۵ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭PIR۳۸۰۱ ‏‫‬‭/ش۸ت۲ ۱۳۷۸ ‬
۱
۳
۱۳۸۱
۳
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۶۴۷۷۶ ‬
‪ ۲۲۳۱۴۸۲ ‬
۲
۲
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۶۶۴۷۷۷ ‬
‪ ۱۴۹۷۴۸۹ ‬
۲
۱
۱۳۸۱
۳
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۶۶۴۷۷۸ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭PIR۳۸۰۱ ‏‫‬‭/ش۸ت۲ ۱۳۷۸ ‬
۴
۲
۱۳۸۱
۳
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۶۴۷۷۹ ‬
‪ ۲۲۳۱۴۸۴ ‬
۴
۳
۱۳۸۱
۳
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۶۶۵۱۷۰ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭PIR۳۸۰۱ ‏‫‬‭/ش۸ت۲ ۱۳۷۸ ‬
۳
۲
۱۳۸۱
۳
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۶۵۱۷۱ ‬
‪ ۲۲۳۱۴۸۳ ‬
۳
۵
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۲۴۶۲ ‬
‪ ۶۳۸۸۶۹ ‬
۱
۱۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۲۴۶۴ ‬
‪ ۹۵۶۳۸۷ ‬
۲۰
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۲۴۶۵ ‬
‪ ۹۷۳۲۵۳ ‬
۲‍
۹
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۵۰۸۲ ‬
‪ ۳۵۰۸۰۱ ‬
۳
۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۵۰۸۳ ‬
‪ ۳۵۰۸۰۲ ‬
۳
۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۸۷۷۴۴ ‬
‪ ۱۰۴۰۶۶۰ ‬
۲
۶
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۸۷۷۶۷ ‬
‪ ۱۰۴۰۶۵۹ ‬
۲
۷
۱۳۹۰
۶
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۴۸۷۷۶۸ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭PIR۳۸۰۱ ‏‫‬‭/ش۸ت۲ ۱۳۷۸ ‬
۲
۸
۱۳۹۰
۶
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۲۰۳۴۰ ‬
‪ ۱۵۰۴۶۲۰ ‬
۳
۱۲
۱۳۹۲
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۲۸۳۰۹ ‬
‪ ۱۵۲۳۵۳۶ ‬
۲
۹
۱۳۹۲
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۲۸۳۱۰ ‬
‪ ۱۵۲۳۵۳۵ ‬
۲
۱۰
۱۳۹۲
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۲۸۳۱۲ ‬
‪ ۱۵۲۳۵۳۳ ‬
۴
۷
۱۳۹۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۳۴۳۷۰۹ ‬
‪ ۶۱۷۷۹۲ ‬
۱
۲۰
۱۳۹۲
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۳۷۱۰ ‬
‪ ۱۴۹۹۹۵۶ ‬
۱
۲۱
۱۳۹۲
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh