ک‍ل‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‌ اق‍ت‍ص‍اد: ف‍ش‍رده‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ه‍ائ‍ی‌ از اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد و ک‍لان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍دی‍ری‌ اص‍ل‍ی‌، ب‍اق‍ر، - ۱۳۰۶
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ل‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‌ اق‍ت‍ص‍اد: ف‍ش‍رده‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ه‍ائ‍ی‌ از اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد و ک‍لان‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍اق‍ر ق‍دی‍ری‌ اص‍ل‍ی‌
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ؟]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍پ‍ه‍ر، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۶۳۸ ص‌.ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-6123-33-3‬۳۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۶۳۸ - ۶۳۴
‏عنوان دیگر : ف‍ش‍رده‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ه‍ائ‍ی‌ از اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد و ک‍لان‌
‏موضوع : اق‍ت‍ص‍اد
‏موضوع : اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
‏موضوع : اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫HB۱۸۰‭‬ ‭/ف۲‭ق‌۴ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۳۳۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۵۰۲۴
 
   آدرس ثابت  ک‍ل‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‌ اق‍ت‍ص‍اد: ف‍ش‍رده‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ه‍ائ‍ی‌ از اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد و ک‍لان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۴۸۹۳ ‬
‪ HB۱۸۰ /ف۲ق۴ ۱۳۷۹ ‬
۳
۱۳۷۹
۸
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۴۸۹۴ ‬
‪ HB۱۸۰ /ف۲ق۴ ۱۳۷۹ ‬
۴
۱۳۷۹
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۰۲۸۲۰ ‬
‪ ۹۵۴۰۳۵ ‬
۱
۱۳۷۹
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۲۸۲۱ ‬
‪ ۳۸۱۶۰۵ ‬
۲
۱۳۷۹
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۶۵۰۷ ‬
‪ ۱۳۳۰۰۰۷ ‬
۵
۱۳۹۱
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۶۵۰۸ ‬
‪ ۱۳۳۰۰۰۶ ‬
۶
۱۳۹۱
۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh