آذرب‍ای‍ج‍ان‌ و ه‍وی‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ی‍ای‍ش‌، ام‍ی‍د، - ۱۳۵۶
‏عنوان و نام پديدآور : آذرب‍ای‍ج‍ان‌ و ه‍وی‍ت‌/ ام‍ی‍د ن‍ی‍ای‍ش‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍د ن‍ی‍ای‍ش‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۴۴
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : زب‍ان‍ه‍ای‌ ت‍رک‌ و ت‍ات‍اری‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
‏موضوع : آذرب‍ای‍ج‍ان‌ -- زب‍ان‍ه‍ا
‏موضوع : زب‍ان‌ ت‍رک‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌ -- ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : PL۳۱‭/ن‌۹آ۴
‏رده بندی دیویی : ۸۹۴/۳۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۴۴۳۷
 
   آدرس ثابت  آذرب‍ای‍ج‍ان‌ و ه‍وی‍ت‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh