درآم‍دی‌ ب‍ر ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ری‍وی‍ر، ک‍ل‍ود، ش‌ ۱۹۶۷ - م‌.
Riviere, Claude
‏عنوان و نام پديدآور : درآم‍دی‌ ب‍ر ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ / ک‍ل‍ود ری‍وی‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍اص‍ر ف‍ک‍وه‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏‫، ۱۳۷۹.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۱۲ ص.‬‬: مصور.
‏شابک : ‏‫۱۷۰۰۰ری‍ال‌‬‬‏‫ ‏‫:‏ ‫‬‭‎964-312-540-8‬‭‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰ریال (چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ریال (چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ ریال ( چاپ هفتم )‬‬ ؛ ‏‫۴۶۰۰۰ ریال(چاپ هشتم)‬
‏يادداشت : ‏‫عنوان به انگلیسی: International a l'anthropologie‮‮‭.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ هفتم : ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : این کتاب در سالهای ۱۳۸۳- ۱۳۹۹ تجدیدچاپ شده است.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص. ۲۷۳- ۲۸۳.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : انسان‌شناسی
‏شناسه افزوده : ف‍ک‍وه‍ی‌، ن‍اص‍ر، ‏‫۱۳۳۵ -‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭GN۲۵‭/ر۹۵د۴ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۲۵۹۹
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  درآم‍دی‌ ب‍ر ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۰۳ ‬
‪ ۶۳-۶۰۳ ‬
۱
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۰۹۴۲ ‬
‪ ۶۳-۶۹۷۹۹ ‬
۸
۱۳۸۶
۷
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۰۷۵ ‬
‪ GN۲۵ /ر۹۵د۴ ۱۳۷۹ ‬
۲۲
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۰۷۶ ‬
‪ GN۲۵ /ر۹۵د۴ ۱۳۸۶ ‬
۲۴
۱۳۸۶
۷
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۰۷۷ ‬
‪ GN۲۵ /ر۹۸د۴ ۱۳۷۹ ‬
۲۶
۱۳۸۶
۷
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۰۶۹۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۰۶۹۱ ‬
۲۳
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۵۷۴۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۵۷۴۳ ‬
۵
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۹۷۶۳۶ ‬
‪ ۱۸۹۰۸۵۰ ‬
۱۲
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۷۶۳۷ ‬
‪ ۲۹۶۸۹۳ ‬
۱۷
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۰۰۸۲ ‬
‪ ۴۳۰۴۷۴ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۴۰۰۸۳ ‬
‪ ۵۱۲۸۲۳ ‬
۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۱۷۱۶ ‬
‪ ۴۲۷۴۶۱ ‬
۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۱۱۷۱۷ ‬
‪ ۵۱۰۵۲۲ ‬
۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۶۲۶۱۷ ‬
‪ ۱۷۹۱۹۵۳ ‬
۳۲
۱۳۹۵
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۹۶۳۰ ‬
‪ ۴۵۷۸۳۳ ‬
۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۹۶۳۱ ‬
‪ ۲۶۴۵۲۰ ‬
۱۴
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۲۷۷۹۸ ‬
‪ ۲۶۰۱۲۰ ‬
۱۳
۱۳۸۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۲۷۷۹۹ ‬
‪ ۳۰۶۵۸۸ ‬
۱۶
۱۳۸۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۹۰۴۵۴ ‬
‪ ۶۵۲۰۸۱ ‬
۱۱
۱۳۸۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۹۰۴۵۵ ‬
‪ ۶۱۹۵۵۵ ‬
۱۵
۱۳۸۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۳۴۶۵۴ ‬
‪ ۷۱۹۲۱۰ ‬
۹
۱۳۸۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۳۴۶۵۵ ‬
‪ ۶۹۰۸۹۸ ‬
۱۰
۱۳۸۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۷۰۶۶۵ ‬
‪ ۸۳۰۷۶۶ ‬
۱۸
۱۳۸۸
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۷۰۶۶۶ ‬
‪ ۸۳۰۷۶۵ ‬
۱۹
۱۳۸۸
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۳۴۶۷ ‬
‪ ۱۲۱۲۰۳۶ ‬
۲۰
۱۳۹۰
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۳۴۶۸ ‬
‪ ۱۲۱۲۰۳۷ ‬
۲۱
۱۳۹۰
۹
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۳۷۶۸۶ ‬
‪ ۱۰۱-۲۵۱۲۴ ‬
۳۰
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۰۷۸۵۹ ‬
‪ ۱۳۳۴۴۸۹ ‬
۲۷
۱۳۹۱
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۰۷۸۶۰ ‬
‪ ۱۳۳۴۴۹۰ ‬
۲۸
۱۳۹۱
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۸۰۱۵۹ ‬
‪ ۱۶۵۹۴۱۲ ‬
۳۱
۱۳۹۴
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۳۵۰۵۱ ‬
‪ ۱۹۸۲۹۲۷ ‬
۳۳
۱۳۹۷
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۶۱۵۸۹ ‬
‪ ۲۰۰۹۰۵۶ ‬
۳۴
۱۳۹۶
۱۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh