ج‍ادوی‌ گ‍ف‍ت‍ار: ذه‍ن‍ی‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ن‍ظام‌ه‍ای‌ م‍ع‍ان‍ی‌ در ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ دوم‌ خ‍رداد
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : غ‍لام‍رض‍ا ک‍اش‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، - ۱۳۳۹
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ادوی‌ گ‍ف‍ت‍ار: ذه‍ن‍ی‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ن‍ظام‌ه‍ای‌ م‍ع‍ان‍ی‌ در ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ دوم‌ خ‍رداد/ م‍ح‍م‍دج‍واد غ‍لام‍رض‍ا ک‍اش‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آی‍ن‍ده‌پ‍وی‍ان‌ ت‍ه‍ران‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۳۷۶ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ‎964-92510-8-1‬۲۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : روس‍ای‌ ج‍م‍ه‍ور -- ای‍ران‌ -- ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ -- ۱۳۷۶
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌، . - ۱۳۷۶
‏رده بندی کنگره : DSR۱۷۱۶‭/غ‌۷۶ج‌۲ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۸۴۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۰۸۶۳
‏وضعيت ركورد : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  ج‍ادوی‌ گ‍ف‍ت‍ار: ذه‍ن‍ی‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ن‍ظام‌ه‍ای‌ م‍ع‍ان‍ی‌ در ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ دوم‌ خ‍رداد
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۱۰۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۱۰۰ ‬
۱
۱۳۷۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh