ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ع‍ال‍م‌‌ال‍م‍درس‍ت‍ی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍س‍ک‍ری‌، سیدم‍رت‍ض‍ی‌، ‏‫۱۲۹۳ -‏ ۱۳۸۶.
‏عنوان قراردادی : معالم المدرسین .فارسی
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ع‍ال‍م‌‌ال‍م‍درس‍ت‍ی‍ن‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ ع‍س‍ک‍ری‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ک‍رم‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: دان‍ش‍ک‍ده‌ اص‍ول‌دی‍ن‌‏‫، ۱۳۷۹ ‬-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬‬
‏شابک : ‏‫دوره‌‬‏‫‫‬‭‎964-5841-67-4 : ‬‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰ ری‍ال‌‬‬‬‏‫: ‏ج‌. ۱‬‏‫:‏ ‫‬‭‎964-5841-68-2 ‬‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫ج‌. ۲‬‏‫:‏ ‫‬‭‎964-5841-69-0‬‬ ؛ ج.۲، چاپ سوم: ‏‫‭978-964-584-167-4‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ‏‫ج. ۳‬‏‫:‏ ‫‬‭978-964-539-035-6‬
‏يادداشت : ج. ۱ (چاپ دوم: ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج. ۱ (چاپ سوم: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۳).
‏يادداشت : ‏‫ج. ۲ (چاپ سوم: ۱۳۸۸).‬
‏يادداشت : ج. ۳ (چاپ اول: ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج. ۳ (چاپ دوم: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ناشر همکار جلد دوم موسسه علمی فرهنگی علامه عسکری و ناشر جلد سوم انتشارات منیر است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : امامت -- احادیث
‏موضوع : خلافت -- احادیث
‏موضوع : اجتهاد و تقلید-- احادیث
‏موضوع : اهل سنت -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
‏موضوع : شیعه -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۳۲ -، مترجم
‏شناسه افزوده : دانشکده اصول دین
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۱۴۱/۵‭‬ ‭/‮الف‬۸‏‫‬‭‭ع‌۵۴۰۴۱ ۱۳۷۹‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۲۹۷/۲۱۸‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌۷۹-۱۰۵۱۴‬
 
   آدرس ثابت  ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ع‍ال‍م‌‌ال‍م‍درس‍ت‍ی‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۶۰۸۳ ‬
‪ ۶۳-۹۸۸۶۷ ‬
۱
۴
۱۳۸۶
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۶۰۸۴ ‬
‪ ۶۳-۹۸۸۶۸ ‬
۲
۵
۱۳۸۶
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۰۴۰۶ ‬
‪ ۶۳-۹۰۰۳۶ ‬
۱
۸
۱۳۸۶
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۰۴۰۷ ‬
‪ ۶۳-۹۰۰۳۷ ‬
۲
۸
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۵۷۲۶ ‬
‪ ۴۳۶۶۸۴ ‬
۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۲۵۷۲۷ ‬
‪ ۲۱۸۴۵۴۹ ‬
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۵۷۲۸ ‬
‪ ۴۳۵۶۶۷ ‬
۲
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۲۵۷۲۹ ‬
‪ ۲۱۸۴۵۵۰ ‬
۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۴۵۲۶ ‬
‪ ۴۲۱۶۰۷ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۴۵۲۷ ‬
‪ ۵۱۲۴۹۳ ‬
۲
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۸۱۳۰۴ ‬
‪ ۸۴۸۲۹۲ ‬
۱
۶
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۸۱۳۰۵ ‬
‪ ۸۴۸۲۹۳ ‬
۱
۷
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۲۵۴۴۶۱ ‬
‪ ۲۲۴۳۸۱۷ ‬
۳
۳
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۳۶۴۸۷ ‬
‪ ۱۰۲۷۶۶۸ ‬
۲
۱۵
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۳۶۴۸۸ ‬
‪ ۱۰۲۷۶۶۷ ‬
۲
۱۶
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۶۷۲۵ ‬
‪ ۶۹۸۲۷۷ ‬
۲
۶
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۶۷۲۶ ‬
‪ ۶۹۸۲۷۶ ‬
۲
۷
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۲۹۰۶ ‬
‪ ۷۹۰۳۵۹ ‬
۱
۱۰
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۲۹۰۷ ‬
‪ ۷۹۰۳۶۰ ‬
۱
۱۱
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۱۹۱۸۵ ‬
‪ ۹۷۷۸۹۵ ‬
۱
۳۰
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۱۹۱۸۶ ‬
‪ ۱۴۴۲۰۹۶ ‬
۱
۳۱
۸۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۷۱۹۵۹ ‬
‪ ۱۵۱۳۴۲۹ ‬
۲
۹
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۴۹۰۹۳ ‬
‪ ۱۸۰۹۳۴۰ ‬
۳
۱۹
۱۳۸۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh