ب‍وس‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، - ۶۹۱؟ق‌
‏عنوان قراردادی : [ب‍وس‍ت‍ان‌. ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌]
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍وس‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌/ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍لاآال‍دی‍ن‌ پ‍ازارگ‍ادی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ره‍ن‍م‍ا، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ‎iv‬،‎ 491‬ص‌
‏شابک : ‎964-6951-35-x‬۲۹۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6951-35-x‬۲۹۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎The orchard boostan of sadi English - Persian‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ب‍وس‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌.
‏عنوان روی جلد : ب‍وس‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌.
‏عنوان دیگر : ب‍وس‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۷ق‌ -- ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ از ف‍ارس‍ی‌
‏شناسه افزوده : پ‍ازارگ‍ادی‌، ع‍لاآال‍دی‍ن‌، ۱۲۹۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PIR۵۲۰۴‭/ی‌۸۸‮ال‍ف‌‬۸ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۳۱‭س‌۵۵۴/ت‌ ‮ال‍ف‌‬ ۱۳۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۹۴۹۵
 
   آدرس ثابت  ب‍وس‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۷۴۲۰ ‬
‪ ۴۰۵۷۲۰ ‬
۱
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۷۴۲۱ ‬
‪ ۴۰۵۹۳۵ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh