گ‍وی‍ش‌ واژگ‍ان‌ ل‍ری‌ اش‍ت‍ری‍ن‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ذوال‍ف‍ق‍اری‌، ب‍ه‍روز
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍وی‍ش‌ واژگ‍ان‌ ل‍ری‌ اش‍ت‍ری‍ن‍ان‌/ ب‍ه‍روز ذوال‍ف‍ق‍اری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ه‍ا، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۵۱
‏شابک : ‎964-6742-99-8‬۷۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6742-99-8‬۷۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: واژه‌ن‍ام‍ه‌ ل‍ری‌ اش‍ت‍ر ی‍ن‍ان‌ ش‍ام‍ل‌ ۴۰۰۰ واژه‌ و اص‍طلاح‌.
‏عنوان روی جلد : واژه‌ن‍ام‍ه‌ ل‍ری‌ اش‍ت‍ر ی‍ن‍ان‌ ش‍ام‍ل‌ ۴۰۰۰ واژه‌ و اص‍طلاح‌.
‏عنوان دیگر : واژه‌ن‍ام‍ه‌ ل‍ری‌ اش‍ت‍ر ی‍ن‍ان‌ ش‍ام‍ل‌ ۴۰۰۰ واژه‌ و اص‍طلاح‌
‏موضوع : ل‍ری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
‏رده بندی کنگره : PIR۳۲۸۴‭/‮ال‍ف‌‬۳۳ذ۹
‏رده بندی دیویی : ج‌۹‮ف‍ا‬۴/۳‭ذ۶۱و ۱۳۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۹۴۷۸
 
   آدرس ثابت  گ‍وی‍ش‌ واژگ‍ان‌ ل‍ری‌ اش‍ت‍ری‍ن‍ان‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۵۰۴۹۹۴ ‬
‪ PIR۳۲۸۴ ‭/‮ال‍ف‌‬۳۳ذ۹ ‬
۱
۱۳۷۹
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۰۴۹۹۵ ‬
‪ ۱۷۶۳۴۶۴ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh