ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۳۶
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌
‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: ن‍ش‍ر زر، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۱۴۴ ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : ‎964-9177-4-0‬۹۹۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-9177-4-0‬۹۹۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Abdolali Lahsaeizadeh. Soclology of rural development‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۴۴ - ۱۳۲
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : ع‍م‍ران‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
‏رده بندی کنگره : HT۴۲۱‭/ل‌۹ج‌۱۳
‏رده بندی دیویی : ۳۰۷/۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۶۶۸۲۶
 
   آدرس ثابت  ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۵۷۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۸۵۳۶ ‬
۶
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۶۶۰۷ ‬
‪ HT۴۲۱ /ل۹ج۲ ‬
۳
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۶۶۰۸ ‬
‪ HT۴۲۱ /ل۹ج۲ ‬
۴
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۲۷۲۰ ‬
‪ ۲۴۶۸۳۰ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۸۲۷۲۱ ‬
‪ ۵۳۰۷۲۲ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh