م‍ی‍ش‍ل‌ ف‍وک‍و ف‍راس‍وی‌ س‍اخ‍ت‍گ‍رای‍ی‌ و ه‍رم‍ن‍ی‍وت‍ی‍ک‌ ب‍ا م‍وخ‍ره‌ای‌ ب‍ه‌ ق‍ل‍م‌ م‍ی‍ش‍ل‌ ف‍وک‍و
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دری‍ف‍وس‌،‏‫ ه‍ی‍وب‍رت‌ ال.‬
Dreyfus, Hubert L.
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ی‍ش‍ل‌ ف‍وک‍و ف‍راس‍وی‌ س‍اخ‍ت‍گ‍رای‍ی‌ و ه‍رم‍ن‍ی‍وت‍ی‍ک‌ ب‍ا م‍وخ‍ره‌ای‌ ب‍ه‌ ق‍ل‍م‌ م‍ی‍ش‍ل‌ ف‍وک‍و/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ه‍ی‍وب‍رت‌ دری‍ف‍وس‌ ، پ‍ل‌ راب‍ی‍ن‍و؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏‫‏‏، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‌ ۳۷۳ص.
‏شابک : ‏‫۱۶۰۰۰ ریال‬‬‏‫‬‮‭ ‏‫‬‮‭964-312-271-9:‬‬‬‭‭‮‬ ؛ ‏‫‏‏‏۲۲۵۰۰ریال ( چاپ سوم)‬‬ ؛ ‏‫‏‏‏۱۲۵۰۰ریال ( چاپ اول)‬‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال (چاپ هشتم)‬‬‬‬ ؛ ‏‫۱۲۸۰۰۰ ریال( چاپ نهم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Michel foucault, beyond structuralism and hermeneutics‬‭‭.‭‮‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۷۶.
‏يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۹۱.
‏يادداشت : چاپ نهم: ۱۳۹۲.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل‌، ‏‫۱۹۲۶‬- ‏۱۹۸۴م‫.
‏موضوع : Foucault, Michel
‏شناسه افزوده : راب‍ی‍ن‍و، پ‍ل‌،‏‫۱۹۴۴ - م.‏‬
‏شناسه افزوده : Rabinow, Paul
‏شناسه افزوده : ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۳۲ -‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‬‭B۲۴۳۰/ف۹۴‏‫‬‮‭‬‭‭د۴ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۱۹۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۶۹۶۴
 
   آدرس ثابت  م‍ی‍ش‍ل‌ ف‍وک‍و ف‍راس‍وی‌ س‍اخ‍ت‍گ‍رای‍ی‌ و ه‍رم‍ن‍ی‍وت‍ی‍ک‌ ب‍ا م‍وخ‍ره‌ای‌ ب‍ه‌ ق‍ل‍م‌ م‍ی‍ش‍ل‌ ف‍وک‍و
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۶۵۵۱ ‬
‪ ۶۳-۸۵۲۵۹ ‬
۹
۱۳۸۷
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۴۲۷۵ ‬
‪ ۶۳-۱۳۴۵۱۲ ‬
۱۴
۱۳۸۹
۷
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۸۲۷۷ ‬
‪ B۲۴۳۰/ف۹۴ د۴ ‬
۱
۱۳۷۶
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۰۷۸۰ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭B۲۴۳۰/ف۹۴ ‏‫‬‮‭‬‭‭د۴ ۱۳۷۹ ‬
۲۶
۱۳۸۹
۷
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۶۵۴۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۳۶۰۶ ‬
۱۲
۱۳۷۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۱۷۹۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۱۷۹۲ ‬
۲۲
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۵۱۰۴ ‬
‪ ۳۱۷۹۱۱ ‬
۱۱
۱۳۷۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۸۵۲۰۵ ‬
‪ ۵۷۱۹۷۲ ‬
۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۰۸۵۲ ‬
‪ ۴۱۱۴۲۰ ‬
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۸۰۸۵۳ ‬
‪ ۶۵۱۷۶۰ ‬
۵
۱۳۸۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۲۰۱۲۸ ‬
‪ ۳۶۶۲۲۳ ‬
۱۰
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۲۰۱۲۹ ‬
‪ ۲۲۲۷۰۶۶ ‬
۲
۱۳۷۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۶۰۲۰ ‬
‪ ۷۲۷۸۶۹ ‬
۱۳
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۱۹۶۴ ‬
‪ ۶۷۲۵۰۴ ‬
۶
۱۳۸۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۱۹۶۵ ‬
‪ ۶۷۲۵۰۵ ‬
۳
۱۳۸۵
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۹۱۶۱۰ ‬
‪ ۱۲۰۶۲۸۸ ‬
۱۵
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۹۱۶۱۱ ‬
‪ ۱۲۰۶۲۸۷ ‬
۱۶
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۸۲۹۵ ‬
‪ ۷۰۳۰۲۸ ‬
۷
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۸۲۹۶ ‬
‪ ۷۰۳۰۲۹ ‬
۸
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۳۶۱۰۹ ‬
‪ ۱۱۶۵۷۹۲ ‬
۱۹
۱۳۹۱
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۳۶۱۱۰ ‬
‪ ۱۱۶۵۷۹۱ ‬
۱۸
۱۳۹۱
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۹۱۳۷ ‬
‪ ۱۵۲۳۵۵۶ ‬
۲۰
۱۳۹۲
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۹۱۳۸ ‬
‪ ۱۵۲۳۶۶۱ ‬
۲۱
۱۳۹۲
۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۲۲۹۵۳ ‬
‪ ۱۶۷۸۴۵۰ ‬
۲۵
۱۳۹۴
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۹۰۹۱۴ ‬
‪ ۲۰۴۰۴۹۶ ‬
۲۷
۱۳۹۷
۱۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh