ع‍ارف‍ی‌ از ال‍ج‍زای‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ل‍ی‍ن‍گ‍ز، م‍ارت‍ی‍ن‌، - ۱۹۰۹
‎Lings, Martin‬
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍ارف‍ی‌ از ال‍ج‍زای‍ر/ م‍ارت‍ی‍ن‌ ل‍ی‍ن‍گ‍ز؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ پ‍ورج‍وادی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ه‍ج‍ده‌، [۲۴۸] ص‌
‏شابک : ‎964-6641-62-8‬۱۱۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6641-62-8‬۱۱۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: م‍رک‍ز ای‍ران‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ه‍ا، ۱۳۶۰
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎A sufi saint of the twentieth century: shaikh Ahmad al -Alawi: his spiritual heritage and legacy‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ع‍ل‍وی‌، اح‍م‍د، ،۱۹۳۴ - ۱۸۷۴‎ -- Alawi, Ahmad ibn Mustafa‬س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ع‍ارف‍ان‌ -- ال‍ج‍زای‍ر -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ش‍اذل‍ی‍ه‌
‏شناسه افزوده : پ‍ورج‍وادی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۹۱/۸۴‭/ع‌۸ل‌۹ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۹۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۴۳۱۷
 
   آدرس ثابت  ع‍ارف‍ی‌ از ال‍ج‍زای‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۲۴۴۴۸ ‬
‪ ۲۱۵۴۱۴۱ ‬
۱
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۲۴۴۴۹ ‬
‪ ۲۴۸۸۰۴ ‬
۲
۱۳۷۸
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh