ت‍اری‍خ‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ گ‍ن‍اب‍اد
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍اب‍ن‍ده‌، س‍ل‍طان‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۷۱ - ۱۲۹۳
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ گ‍ن‍اب‍اد/ ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ل‍طان‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ت‍اب‍ن‍ده‌ گ‍ن‍اب‍ادی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ح‌، ه‍ف‍ت‌، ۴۴۱ ص‌.ن‍ق‍ش‍ه‌
‏شابک : ‎964-7040-04-0‬۲۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۶۴] - ۳۷۰؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : گ‍ن‍اب‍اد
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۲۱۱۷‭‬‭/ن۲‏‫‭ت۲ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۸۲۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۳۵۲۸
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ گ‍ن‍اب‍اد
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۸۷۳۵۶ ‬
‪ ۲۱۳۶۰۰۲ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۷۳۵۷ ‬
‪ ۲۴۵۹۶۴ ‬
۱
۱۳۷۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh