آم‍وزش‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ع‍ردوس‍ت‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، - ۱۳۴۰
‏عنوان و نام پديدآور : آم‍وزش‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌/ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ش‍ع‍ردوس‍ت‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ش‍ورای‌ گ‍س‍ت‍رش‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ب‌، [۲۶۲] ص‌.ن‍م‍ودار
‏شابک : ۴۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ب‍رگ‍زاری‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ م‍ج‍م‍ع‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ادان‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ چ‍اپ‌ و م‍ن‍ت‍ش‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۲۰
‏موضوع : ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ج‍م‍ه‍وری‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
‏موضوع : ف‍ارس‍ی‌ -- ج‍م‍ه‍وری‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
‏موضوع : ف‍ارس‍ی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌
‏شناسه افزوده : ش‍ورای‌ گ‍س‍ت‍رش‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌. دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
‏رده بندی کنگره : PIR۹۵۰۱‭/ش‌۷آ۸
‏رده بندی دیویی : ۰‮ف‍ا‬۸/۹۹۴۷۵۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۷۹۳۹
 
   آدرس ثابت  آم‍وزش‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۲۸۱۷۷ ‬
‪ ۶۳-۲۸۱۷۷ ‬
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۳۵۵۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۹۳۷۲ ‬
۳
۱۳۷۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۱۹۶۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۳۶۶۶ ‬
۴
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۷۷۹۶ ‬
‪ ۴۳۳۴۰۶ ‬
۲
۱
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۳۷۶۵۹۷ ‬
‪ ‬
۵
۱۳۷۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh