س‍م‍ت‌ ص‍م‍ی‍م‍ان‍ه‌ ح‍ی‍ات‌: دی‍داری‌ دوب‍اره‌ ب‍ا ای‍ام‌ و م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ه‍ای‌ س‍ال‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ض‍ی‍اآال‍دی‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : س‍م‍ت‌ ص‍م‍ی‍م‍ان‍ه‌ ح‍ی‍ات‌: دی‍داری‌ دوب‍اره‌ ب‍ا ای‍ام‌ و م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ه‍ای‌ س‍ال‌/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ض‍ی‍اآال‍دی‍ن‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‍ج‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ن‍ش‍ر ه‍م‍اه‍ن‍گ‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۶۴
‏شابک : ‎964-5588-21-9‬۷۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5588-21-9‬۷۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Ziaedin Shafie. Direction of heartily life‬.
‏عنوان دیگر : دی‍داری‌ دوب‍اره‌ ب‍ا ای‍ام‌ و م‍ن‍اس‍ب‍ت‍ه‍ای‌ س‍ال‌
‏موضوع : روزه‍ای‌ خ‍اص‌ در ادب‍ی‍ات‌
‏موضوع : ق‍طع‍ه‌ه‍ای‌ ادب‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ح‍س‍ی‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، . - ۱۳۲۸
‏رده بندی کنگره : PIR۴۰۲۵‭/ش‌۷س‌۸
‏رده بندی دیویی : ۰‮ف‍ا‬۸/۸۳۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۵۱۷
 
   آدرس ثابت  س‍م‍ت‌ ص‍م‍ی‍م‍ان‍ه‌ ح‍ی‍ات‌: دی‍داری‌ دوب‍اره‌ ب‍ا ای‍ام‌ و م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ه‍ای‌ س‍ال‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۴۹۰۲ ‬
‪ ۲۷۹۰۴۰ ‬
۲
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۶۴۹۰۳ ‬
‪ ۵۳۰۷۹۳ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh