داس‍ت‍ان‍ی‌ ب‍ی‌پ‍ای‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ان‍ده‌، م‍ی‍ش‍ائ‍ی‍ل‌، - ۱۹۲۹
‎Ende, Michael‬
‏عنوان و نام پديدآور : داس‍ت‍ان‍ی‌ ب‍ی‌پ‍ای‍ان‌/ م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‌ ان‍ده‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ب‍ن‍ی‌اح‍م‍د
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌، ک‍ت‍اب‌ ون‍وش‍ه‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۵۷۸ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ‎964-5571-30-8‬۲۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5571-30-8‬۲۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ن‍ش‍ر روز، ۱۳۶۸
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The never ending story‬.
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰
‏شناسه افزوده : ب‍ن‍ی‌اح‍م‍د، ش‍ی‍ری‍ن‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PZ۳‭/‮ال‍ف‌‬۸۵د۲ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۸۳۳[ج‌]/۹۱۴‭‮ال‍ف‌‬۸۷۳د ۱۳۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۷۶
 
   آدرس ثابت  داس‍ت‍ان‍ی‌ ب‍ی‌پ‍ای‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۹۸۹۶ ‬
‪ ۳۹۴۴۴۳ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۹۸۹۷ ‬
‪ ۳۹۴۴۵۱ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۶۳۲۴۷ ‬
‪ ۳۵۲۱۱۲ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۶۳۲۴۸ ‬
‪ ۳۵۲۲۰۲ ‬
۴
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh