ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ح‍م‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ -‏ ۱۳۶۸.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ح‍م‍د/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌‏‫؛ اس‍ت‍خ‍راج‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌).‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‏‬‏‫: س‍ت‍اد ص‍دم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ م‍ی‍لاد ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌‏‬‏‫، ۱۳۷۸.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ه‍ی‍ج‍ده‌، ۲۸۲ص.‏‬
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‌ ‭Imam Khomeini (s. a.). An interpreation of the Sura Hamd.‬
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، ۱۳۷۵.‬
‏يادداشت : چاپ پنجم: تابستان ۱۳۷۸.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۷۸ - ۲۸۲.
‏موضوع : ‏‫تفاسیر (سوره فاتحه)‬
‏شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
‏شناسه افزوده : ‏‫ستاد صدمین سال میلاد امام خمینی (س)‏‫. کمیته تبلیغات و انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۰۲/۱۲‏‫‭/خ‌۷۸ت‌۷ ۱۳۷۸‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۱۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۵۳۶۰
 
   آدرس ثابت  ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ح‍م‍د
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۱۴۹۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۷۸۸۴ ‬
۱
۱۳۷۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۹۸۹۳ ‬
‪ ۸۵۱۴۷۸ ‬
۲
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۹۵۲۳۱ ‬
‪ ۱۵۱۶۴۶۲ ‬
۳
۱۳۷۸
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh