ک‍ازاب‍لان‍ک‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍اچ‌، ه‍وارد
‎Koch, Howard‬
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ازاب‍لان‍ک‍ا/ ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ ه‍اوارد ک‍اچ‌، ج‍ول‍ی‍وس‌. ج‍ی‌. اپ‍س‍ت‍ای‍ن‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ج‍ی‌. اپ‍س‍ت‍ای‍ن‌؛ پ‍رداخ‍ت‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ه‍اروارد ک‍اچ‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍س‍ع‍ود اوح‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ال‍س‍ت‌ ف‍ردا، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۱۳۲ ص‌. [۱۴] ص‌.ت‍ص‍وی‍ر
‏فروست : (ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌۳)
‏شابک : ‎964-90273-9-4‬۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-90273-9-4‬۸۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏عنوان دیگر : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ازاب‍لان‍ک‍ا
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : اپ‍س‍ت‍ای‍ن‌، ج‍ول‍ی‍وس‌، ۱۹۰۹ - ، .‎Eptein, Julius J‬
‏شناسه افزوده : اپ‍س‍ت‍ای‍ن‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌، .‎Epstein, Philip G‬
‏شناسه افزوده : اوح‍دی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۲۹ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۷ /ک۲۰۴۱‏‫‬‭ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۹۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۶۲۹۳
 
   آدرس ثابت  ک‍ازاب‍لان‍ک‍ا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۷۱۵۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۷۱۵۷ ‬
۳
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۷۵۴۰۰ ‬
‪ ۲۲۱۹۱۸۴ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۵۴۰۱ ‬
‪ ۴۰۲۱۵۰ ‬
۱
۱۳۷۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh