درب‍اره‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ =‎About Electronic Music‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍وش‌ص‍ف‍ت‌، ش‍ه‍رام‌، - ۱۳۴۶
‏عنوان و نام پديدآور : درب‍اره‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ =‎About Electronic Music‬/ ش‍ه‍رام‌ خ‍وش‌ص‍ف‍ت‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۱۴۷ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار، پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
‏شابک : ‎964-435-436-2‬ ؛ ‎964-435-436-2‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۴۷
‏موضوع : م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
‏موضوع : س‍ازه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
‏شناسه افزوده : ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭M۱۴۷۳‏‫‬‮‭/خ۹د۴ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۸۶/۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۳۴۰۰
 
   آدرس ثابت  درب‍اره‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ =‎About Electronic Music‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۵۰۵۸ ‬
‪ ۴۷۲۷۲۲ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۰۵۰۵۹ ‬
‪ ۵۴۳۰۵۲ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh