اوراق‌ ن‍اس‍وخ‍ت‍ه‌ (غ‍زل‌ه‍ا، م‍خ‍م‍س‌ه‍ا و رب‍اع‍ی‌ه‍ا)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍وب‍ی‌ س‍م‍رق‍ن‍دی‌، ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۹۷۶ - ۱۸۹۵
‏عنوان و نام پديدآور : اوراق‌ ن‍اس‍وخ‍ت‍ه‌ (غ‍زل‌ه‍ا، م‍خ‍م‍س‌ه‍ا و رب‍اع‍ی‌ه‍ا)/ ب‍ا اه‍ت‍م‍ام‌ ح‍اج‍ی‌ ب‍ه‍ادرخ‍ان‌ اح‍م‍دزاده‌ س‍م‍رق‍ن‍دی‌؛ ت‍دوی‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا س‍ع‍ی‌ و اه‍ت‍م‍ام‌ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ش‍ع‍ردوس‍ت‌
‏مشخصات نشر : س‍م‍رق‍ن‍د: ۱۹۹۷م‌. = ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : [،۹۱‎ [93‬ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ت‍اج‍ی‍ک‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ت‍اج‍ی‍ک‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ از ت‍اج‍ی‍ک‍ی‌
‏شناسه افزوده : اح‍م‍دزاده‌ س‍م‍رق‍ن‍دی‌، ب‍ه‍ادرخ‍ان‌، گ‍ردآورن‍ده‌
‏شناسه افزوده : ش‍ع‍ردوس‍ت‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۴۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PIR۹۱۷۱‭/خ‌۹‮ال‍ف‌‬۸ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ۱ت‍ج‌۸‭خ‌۸۱۹‮ال‍ف‌‬ ۱۳۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۰۴۹۳
 
   آدرس ثابت  اوراق‌ ن‍اس‍وخ‍ت‍ه‌ (غ‍زل‌ه‍ا، م‍خ‍م‍س‌ه‍ا و رب‍اع‍ی‌ه‍ا)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۴۲۴۳۵ ‬
‪ ۳۲۵۹۴۱ ‬
۱
۱۳۷۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh