گ‍زی‍ده‌ای‌ از ان‍درزه‍ا و ک‍وت‍اه‌ س‍خ‍ن‍ان‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر گ‍رام‍ی‌ اس‍لام‌ و ائ‍م‍ه‌ اطه‍ار ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ آن‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍ازارگ‍ادی‌، ع‍لاآال‍دی‍ن‌، - ۱۲۹۲
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍زی‍ده‌ای‌ از ان‍درزه‍ا و ک‍وت‍اه‌ س‍خ‍ن‍ان‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر گ‍رام‍ی‌ اس‍لام‌ و ائ‍م‍ه‌ اطه‍ار ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ آن‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌/ گ‍زی‍ن‍ش‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍لاآال‍دی‍ن‌ پ‍ازارگ‍ادی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ره‍ن‍م‍ا، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : [۱۶۲] ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : ‎964-6951-24-4‬۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Ala -eddin Pazargadi. A selection of the Maxims and counsels utterd by the noble prophet of Islam and Impeccable Imams‬.
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ -- اح‍ادی‍ث‌
‏رده بندی کنگره : BP۱۳۶/۹‭/پ‌۲گ‌۴ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۲۶۰۶
 
   آدرس ثابت  گ‍زی‍ده‌ای‌ از ان‍درزه‍ا و ک‍وت‍اه‌ س‍خ‍ن‍ان‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر گ‍رام‍ی‌ اس‍لام‌ و ائ‍م‍ه‌ اطه‍ار ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ آن‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۶۱۸۴۰ ‬
‪ ‭BP۱۳۶/۹ /‮پ‌‬۲‮گ‌‬۴ ۱۳۷۸‬ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۱۸۴۱ ‬
‪ ۴۲۷۲۶۸ ‬
۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۰۸۳۶ ‬
‪ ۱۰۱-۳۴۶۴۲ ‬
۳
۱۳۷۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh