دس‍ت‍ور ال‍ل‍غ‍ه‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍ال‍خ‍لاص‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ادی‍ب‌ ن‍طن‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، - ۴۹۹؟ق‌
‏عنوان و نام پديدآور : دس‍ت‍ور ال‍ل‍غ‍ه‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍ال‍خ‍لاص‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍دی‍ع‌ال‍زم‍ان‌ اب‍وع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ "ادی‍ب‌ ن‍طن‍زی‌"؛ م‍ق‍دم‍ه‌، ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و پ‍ژوه‍ش‌ رض‍ا ه‍ادی‍زاده‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‍د و چ‍ه‍ارده‌، ص‌ ۶۷۵
‏شابک : ‎964-426-127-5‬۳۹۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-426-127-5‬۳۹۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Adib Natanzi. Dastur al - logat al - mosamma bel - Kelas‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۶۷۱] - ۶۷۵
‏موضوع : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : ادی‍ب‌ ن‍طن‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، - ۴۹۹ق‌؟ق‌. س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ادی‍ب‌ ن‍طن‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، - ۴۹۹؟ق‌. دس‍ت‍ور ال‍ل‍غ‍ه‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌. ب‍ال‍خ‍لاص‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : ه‍ادی‍زاده‌، رض‍ا، ۱۳۶۹ - ۱۳۱۴، م‍ص‍ح‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌
‏شناسه افزوده : پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : PJ۶۶۳۶‭/ف‌۲‮ال‍ف‌‬۳۷
‏رده بندی دیویی : ۴۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۱۹۴۷
 
   آدرس ثابت  دس‍ت‍ور ال‍ل‍غ‍ه‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍ال‍خ‍لاص‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۱۳۹۴ ‬
‪ ۴۶۱۵۳۱ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۴۱۳۹۵ ‬
‪ ۱۵۵۵۶۵۵ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh