ت‍ئ‍وری‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ن‍ص‍وری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۰۸-
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ئ‍وری‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ پ‍روی‍ز م‍ن‍ص‍وری‌.
‏وضعيت ويراست : [ویراست ۳].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ک‍ارن‍ام‍ه‌‏‫، ۱۳۷۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۳۱۴ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌.
‏فروست : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ن‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ‏‫؛‏‏ ۱.
‏شابک : ‏‫‏‏‏۳۹۵۰۰ ریال‬:چاپ بیست‌ویکم: ‏‫‭‎9644310071‬ ؛ ‏‫‏‏ ۲۵۰۰۰ ری‍ال‌ (چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌)‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه ‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭ ‎Parviz Mansouri. The Basic theory of music.‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ن‍ش‍ر چ‍اوش‌، چ‍ش‍م‌ و چ‍راغ‌، ۱۳۷۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چاپ ششم: زمستان ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چاپ نوزدهم: بهار ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ بیست‌ و یکم: بهار ۱۳۸۵.
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- آم‍وزش‌.
‏موضوع : م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ن‍ظری‍ه‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‬‭MT۱‭‭/م‌۸ت‌۹ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۸۰/۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۷۹۸۳
 
   آدرس ثابت  ت‍ئ‍وری‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۲۷۴۵۳ ‬
‪ ۶۳-۲۷۴۵۳ ‬
۲
۱۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۵۵۲۹ ‬
‪ ۶۳-۴۵۵۲۹ ‬
۴
۱۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۴۶۱۴ ‬
‪ ۶۳-۱۲۶۰۳۷ ‬
۱
۱
۱۳۸۹
۳۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۸۶۷۹ ‬
‪ ۳۱۹۷۶۶ ‬
۲۳
۱۳۷۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۸۶۸۰ ‬
‪ ۴۴۷۰۳۸ ‬
۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۲۵۴۲ ‬
‪ ۳۹۸۸۳۳ ‬
۱۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۸۲۵۴۳ ‬
‪ ۵۵۴۰۲۳ ‬
۸
۱۳۷۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۲۶۳۳ ‬
‪ ۴۴۷۰۳۶ ‬
۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۵۸۷۵ ‬
‪ ۳۵۶۴۹۴ ‬
۱۱
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۹۷۹۲ ‬
‪ ۳۹۸۴۵۵ ‬
۹
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۶۵۹۲ ‬
‪ ۶۰۹۷۹۱ ‬
۱۴
۱۳۸۴
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۶۵۹۳ ‬
‪ ۶۲۹۶۳۷ ‬
۲۲
۱۳۸۴
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۷۶۳۰۴ ‬
‪ ۴۹۱۳۱۹ ‬
۷
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۷۹۶۵ ‬
‪ ۶۷۳۱۳۰ ‬
۲۱
۱۳۷۹
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۳۰۱۰ ‬
‪ ۸۴۴۱۲۱ ‬
۱۶
۱۳۸۹
۳۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۰۶۳۵ ‬
‪ ۱۲۶۲۳۱۸ ‬
۲۴
۱۳۹۰
۳۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۰۶۳۶ ‬
‪ ۱۲۶۲۳۱۹ ‬
۲۵
۱۳۹۰
۳۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۰۶۳۷ ‬
‪ ۱۲۶۲۳۱۶ ‬
۲۶
۱۳۹۰
۳۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۰۶۳۸ ‬
‪ ۱۲۶۲۳۱۷ ‬
۲۷
۱۳۹۰
۳۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۰۷۸۵۸ ‬
‪ ۱۳۳۵۳۲۴ ‬
۲۹
۱۳۹۲
۴۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۸۵۹۱۰ ‬
‪ ۱۶۰۳۶۵۵ ‬
۱
۱۳۸۱
۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh