ای‍ل‌ ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌ در ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اول‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ای‍رج‍ی‌، ن‍اص‍ر، - ۱۳۴۹
‏عنوان و نام پديدآور : ای‍ل‌ ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌ در ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اول‌/ ن‍اص‍ر ای‍رج‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر، پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : س‍ی‍زده‌، ۱۵۹ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌" ۱۷)
‏شابک : ‎964-6578-42-x‬۹۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۰؛ ۹۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۱؛ ۴۵۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۴۱ - ۱۳۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اول‌، ۱۹۱۸ - ۱۹۱۴ -- ای‍ران‌ -- ف‍ارس‌
‏موضوع : ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌
‏موضوع : ف‍ارس‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- دخ‍ال‍ت‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۴۶۰‏‫‭/‮الف‬۹‮الف‬۹ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۷۵۲۰۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۷۹۵۶
‏وضعيت ركورد : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  ای‍ل‌ ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌ در ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اول‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۳۲۱۵ ‬
‪ DSR۱۴۶۰ /الف۹الف۹ ‬
۷
۱۳۷۸
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۵۰۱۵ ‬
‪ DSR۱۴۶۰ /الف۹الف۹ ۱۳۷۸ ‬
۶
۱۳۸۰
۲
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۹۸۴ ‬
‪ DSR۱۴۶۰ /الف۹الف۹ ۱۳۷۸ ‬
۵
۱۳۷۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۶۲۸۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۶۸۸ ‬
۸
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۲۷۷ ‬
‪ DSR۱۴۶۰ /الف۹الف۹ ۱۳۷۸ ‬
۱۰
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۴۱۶ ‬
‪ ‬
۱
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۵۸۱۰ ‬
‪ ‬
۱۴
۱۳۸۰
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۵۴۳۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۵۴۳۳ ‬
۱۲
۱۳۸۰
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۶۰۸۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۶۰۸۸ ‬
۱۳
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۴۷۱۸۰ ‬
‪ ۴۷۰۶۲۹ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۷۱۸۱ ‬
‪ ۵۴۲۶۷۲ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۸۳۷۶ ‬
‪ ۴۷۰۶۳۰ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۶۸۳۷۷ ‬
‪ ۲۱۸۶۸۷۱ ‬
۴
۱۳۸۰
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh