م‍وج‌ س‍وم‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍اف‍ل‍ر، ال‍وی‍ن‌، ۱۹۲۷- م.
‏‫‭‭‭‭‭‭‎Toffler, Alvin E.‬
‏عنوان و نام پديدآور : م‍وج‌ س‍وم‌/ ال‍وی‍ن‌ ت‍اف‍ل‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ه‍ی‍ن‍دخ‍ت‌ خ‍وارزم‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‌‏‫‏‏‏‏، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏‏پ‍ان‍زده‌، ۶۷۴ص.
‏شابک : ‎964-405-076-2‬۲۹۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‏‫‏‏۶۵۰۰۰ریال ( چاپ هفدهم )‏‏‏ ؛ ‏‫‏‏‏‏‏۴۲۵۰۰ریال ( چاپ چهارم )
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎‭‭The third wave‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارده‍م‌ :۱۳۸۰
‏يادداشت : چاپ هفدهم: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط مترجمان و ناشران متفاوت منتشر شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۶۱۳] - ۶۴۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏موضوع : ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌.
‏موضوع : ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ۱۹۴۵- م.
‏موضوع : ت‍م‍دن‌ ج‍دی‍د -- ۱۹۵۰- م.
‏شناسه افزوده : خ‍وارزم‍ی‌، ش‍ه‍ی‍ن‍دخ‍ت‌، ۱۳۲۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭HN۱۷/۵‭/ت‌۲م‌۸ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۳۰۳/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۵۹۰۲
 
   آدرس ثابت  م‍وج‌ س‍وم‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۵۴۵۰ ‬
‪ HN۱۷ /۵ /ت۲م۸ ‬
۱۰
۱۳۷۸
۱۳
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۵۴۵۱ ‬
‪ HN۱۷ /۵ /ت۲م۸ ‬
۱۱
۱۳۷۱
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۳۳۴۹۸ ‬
‪ ۷۹۳۲۶۱ ‬
۵
۱۳۷۸
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۳۴۹۹ ‬
‪ ۲۶۱۰۸۴ ‬
۳
۱۳۷۸
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۷۹۹۱ ‬
‪ ۴۹۲۱۵۹ ‬
۱
۱۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۷۵۳۸۲ ‬
‪ ۱۲۲۷۶۶۰ ‬
۲
۱۳۸۴
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۵۳۸۳ ‬
‪ ۳۳۸۷۹۷ ‬
۶
۱۳۸۴
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۵۴۶۶۶ ‬
‪ ۶۱۴۳۱۸ ‬
۴
۱۳۸۴
۱۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۱۷۰۷۸۱ ‬
‪ ۱۰۱-۶۴۵۹ ‬
۹
۱۳۸۴
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۸۴۱۸۳ ‬
‪ ۱۶۴۲۱۱۲ ‬
۷
۱۳۸۴
۱۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh