روش‌ و ن‍ظری‍ه‌ در ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ارش‌، دی‍وی‍د، ۱۹۴۶ - م‌.
Marsh, David
‏عنوان و نام پديدآور : روش‌ و ن‍ظری‍ه‌ در ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ دی‍وی‍د م‍ارش‌، ج‍ری‌ اس‍ت‍وک‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ام‍ی‍رم‍ح‍م‍د ح‍اج‍ی‌ی‍وس‍ف‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌‏‫‏‏‏، ۱۳۷۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۹۶ ص‌.‬‬: مصور، ج‍دول‌.
‏فروست : پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌؛ ۸. س‍ی‍اس‍ت‌‏‫‏‏‏؛ ۱.
‏شابک : ‏‫‏‏۲۱۰۰۰ ری‍ال‌‬‬‏‫ ‏‫‭‭‭‎964-6946-02-X :‬‬‬‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‏‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ چهارم‬‏‫ ‏‫: ‭ 978-964-6946-02-6‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬‏‬
‏يادداشت : ‏‫‏‏‏ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭ ‎theory and methods in political science‬‭‭.‬
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ سوم: زمستان ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ چهارم و پنجم: ۱۳۸۸.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۵۳] - ۴۸۵.‏‬
‏موضوع : علوم سیاسی
‏موضوع : علوم سیاسی -- ‏‫روش‌شناسی
‏شناسه افزوده : اس‍ت‍وک‍ر، گ‍ری‌
‏شناسه افزوده : Stoker, Gerry
‏شناسه افزوده : ح‍اج‍ی‌ی‍وس‍ف‍ی‌، ام‍ی‍رم‍ح‍م‍د،‏‫ ۱۳۴۳ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : پژوهشکده مطالعات راهبردی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭‭JA۷۱‏‫‭‭‭‭‭/م‌۲ر۹ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭‭۳۲۰/۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۶۹۶۳۴
 
   آدرس ثابت  روش‌ و ن‍ظری‍ه‌ در ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۵۶۰۵ ‬
‪ ۶۳-۱۱۶۵۶۴ ‬
۱۵
۱۳۸۸
۵
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۷۱۶۵ ‬
‪ JA۷۱ /م۲ر۹ ۱۳۷۸ ‬
۱۲
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۷۱۶۶ ‬
‪ JA۷۱ /م۲ر۹ ۱۳۷۸ ‬
۱۳
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۴۲۲۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۴۲۲۷ ‬
۱۴
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۵۶۷۲۴ ‬
‪ ۵۷۳۴۲۹ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۵۶۷۲۵ ‬
‪ ۵۸۹۵۲۳ ‬
۲
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۴۴۸۰ ‬
‪ ۳۴۳۷۳۶ ‬
۴
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۴۴۸۱ ‬
‪ ۳۴۳۷۳۵ ‬
۳
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۳۴۳۳۳ ‬
‪ ۹۱۱۶۹۵ ‬
۵
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۳۴۳۳۴ ‬
‪ ۹۱۱۶۹۶ ‬
۶
۱۳۸۸
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۱۳۳۶۰۵۱ ‬
‪ ۶۳-۱۱۱۴۵۵ ‬
۷
۱۳۸۸
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۳۶۰۵۲ ‬
‪ ۸۳۵۰۵۰ ‬
۹
۱۳۸۸
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۳۶۰۵۳ ‬
‪ ۸۳۵۷۲۲ ‬
۸
۱۳۸۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۳۶۰۵۴ ‬
‪ ۸۳۵۷۲۳ ‬
۱۰
۱۳۸۸
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh