<الام‍ام‌ = ام‍ام‌>ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ه‍ران‌، م‍ح‍م‍د ب‍ی‍وم‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)/ م‍ح‍م‍د ب‍ی‍وم‍ی‌ م‍ه‍ران‌
‏مشخصات نشر : پ‍ی‍ام‌ ال‍ع‍ت‍رت‌: م‍ح‍م‍ود ال‍م‍ی‍ر ه‍ن‍دی‌ الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ۱۴۲۰ق‌. = ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۶۴
‏شابک : ‎964-5636-39-6‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5636-39-6‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۵۹ - ۳۵۳
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌. ۶۱ - ۴ق‌.
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۴‭/م‌۹‮ال‍ف‌‬۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۴۰۵۱
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  <الام‍ام‌ = ام‍ام‌>ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۳۰۱۹۶ ‬
‪ ۲۲۰۳۷۲۰ ‬
۱
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۰۱۹۷ ‬
‪ ۲۳۸۵۴۰ ‬
۲
۱۳۷۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh