ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍وزر، ل‍وئ‍ی‍س‌ آل‍ف‍رد، ۱۹۱۳- م‌.
Coser, Lewis Alfred
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌/ ل‍وئ‍ی‍س‌ ای‌. ک‍وزر، ب‍رن‍ارد روزن‍ب‍رگ‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ارش‍اد.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‬‏‫، ۱۳۷۸.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۵۵ ص.‬: نمودار.
‏شابک : ‏‫۳۰۰۰۰ ری‍ال‌‬‬‬‬‏‫‬‭964-312-476-2 :‏‬‬ ؛ ‏‫۳۸۰۰۰ ریال (چاپ دوم )‬‬ ؛ ‏‫۴۸۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: چاپ چهارم‬‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-312-476-2‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌ :. ‭ ‎Sociological theory: a book of reading‬
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ دوم‌ : ۱۳۸۳.‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ سوم : ۱۳۸۵.‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ چهارم : ۱۳۸۷.‬
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : جامعه‌شناسی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏شناسه افزوده : روزن‍ب‍رگ‌، ب‍رن‍ارد، ۱۹۲۳ - م‌.
‏شناسه افزوده : Rosenberg, Bernard
‏شناسه افزوده : ارش‍اد، ف‍ره‍ن‍گ‌، ‏‫۱۳۲۰ -‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HM۵۸۵‏‫‭/ک۸ن۶ ۱۳۷۸‬‏‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۴۵۶۷
 
   آدرس ثابت  ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۹۶۴۷ ‬
‪ ۶۳-۸۸۸۰۰ ‬
۷
۱۳۸۷
۴
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۵۶۳ ‬
‪ HM۵۱ /ك۹ن۶ ۱۳۷۸ ‬
۱۰
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۴۵۳۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۴۵۳۷ ‬
۱۵
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۴۸۳۷۰ ‬
‪ ۳۷۵۲۸۲ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۴۸۳۷۱ ‬
‪ ۱۲۲۶۰۶۷ ‬
۳
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۹۴۵۳ ‬
‪ ۵۸۱۳۹۱ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۸۲۸۸ ‬
‪ ۳۴۱۸۲۷ ‬
۸
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۸۲۸۹ ‬
‪ ۳۴۱۸۲۸ ‬
۹
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۱۸۰۳ ‬
‪ ۵۸۱۳۹۲ ‬
۴
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۲۹۰۰۸ ‬
‪ ۹۰۰۳۲۰ ‬
۵
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۲۹۰۰۹ ‬
‪ ۹۶۴۴۵۹ ‬
۶
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۲۸۴۷ ‬
‪ ۱۳۲۱۹۴۹ ‬
۱۱
۱۳۹۱
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۲۸۴۸ ‬
‪ ۱۳۲۱۹۴۸ ‬
۱۲
۱۳۹۱
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۳۲۳۸۷ ‬
‪ ۱۵۸۵۹۵۳ ‬
۱۳
۱۳۹۳
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۳۲۳۸۸ ‬
‪ ۱۵۸۵۹۵۲ ‬
۱۴
۱۳۹۳
۶
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۸۹۰۲ ‬
‪ ۱۰۱-۴۷۴۶۲ ‬
۱۶
۱۳۷۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh