م‍ه‍اج‍م‍ان‌ س‍رح‍د: روی‍اروی‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ب‍ا س‍رداران‌ ب‍ل‍وچ‌ ای‍ران‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دای‍ر، رج‍ی‍ن‍ال‍د ادوارد ه‍ری‌، ۱۹۲۷ - ۱۸۶۴
‎Dyer, Reginald Edward Harry‬
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ه‍اج‍م‍ان‌ س‍رح‍د: روی‍اروی‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ب‍ا س‍رداران‌ ب‍ل‍وچ‌ ای‍ران‍ی‌/ دای‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍م‍ی‍د اح‍م‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ۲۰۸ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌
‏شابک : ‎964-312-462-2‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎The Raiders of the Sarhad‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۳؛ ۲۰۰۰ ری‍ال‌
‏موضوع : دای‍ر، رج‍ی‍ن‍ال‍د ادوارد ه‍ری‌، .۱۹۲۷ - ۱۸۶۴‎ -- Dyer, Reginald Edward Harry‬خ‍اطرات‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ق‌. -- دخ‍ال‍ت‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
‏موضوع : ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اول‌ -- ۱۹۱۸ - ۱۹۱۴ -- ای‍ران‌
‏شناسه افزوده : اح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۳۶ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۴۷۴/د۲آ۳ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۷۵۲۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۳۳۹۲
 
   آدرس ثابت  م‍ه‍اج‍م‍ان‌ س‍رح‍د: روی‍اروی‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ب‍ا س‍رداران‌ ب‍ل‍وچ‌ ای‍ران‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۹۷۲۳ ‬
‪ DSR۱۴۷۴/د۲آ۳ ‬
۵
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۰۲۴۲ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۰۲۴۲ ‬
۷
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۸۶۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۸۶۱ ‬
۸
۱۳۸۳
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۵۸۷۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۵۸۷۶ ‬
۹
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۷۷۶۸ ‬
‪ ۴۵۸۹۹۵ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۵۷۷۶۹ ‬
‪ ۵۵۲۷۳۷ ‬
۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۷۴۴۹۳۰ ‬
‪ ۶۳-۱۷۶۰۵۹ ‬
۴
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۴۹۳۱ ‬
‪ ۴۵۸۹۹۹ ‬
۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh