ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ی‍وی‍س‍ت‍و، پ‍ی‍ت‍ر، ۱۹۴۸ - م‌.
Kivisto, Peter
‏عنوان و نام پديدآور : ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ / پ‍ی‍ت‍ر ک‍ی‍وی‍س‍ت‍و؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر ص‍ب‍وری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏‫، ۱۳۷۸.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۴۶ ص‌.‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌.
‏شابک : ‏‫۱۲۵۰۰ری‍ال‌‬ ‏‫‬‭‎964-312-461-4 : ‬ ؛ ‏‫۱۲۵۰۰ریال ( چاپ دوم )‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰ریال ( چاپ سوم )‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ریال ‬‏‫: چاپ پنجم‬: ‏‫‬‭9789643124618 ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ریال ( چاپ ششم )‬ ؛ ‏‫۳۶۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)‬ ؛ ‏‫‬‬۸۰۰۰۰ ریال (چاپ نهم)
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اصلی : .‎Key ideas in sociology ‬, 2nd ed , c2004
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم :۱۳۸۰ .
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ ششم : ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ نهم: ۱۳۹۲.
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۷۸- ۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [ ۲۱۹ ] - ۲۳۵.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : جامعه‌شناسی -- تاریخ
‏موضوع : تحولات اجتماعی
‏شناسه افزوده : ص‍ب‍وری‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۱۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭HM۴۳۵‏‫‬‭‭/ک‌۹۴‮ال‍ف‌‬۸ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۳۰۱/۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۳۰۶۵
 
   آدرس ثابت  ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۶۹۵۸۶ ‬
‪ ۶۳-۴۶۳۵۲ ‬
۹
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۰۲۰۸ ‬
‪ ۶۳-۱۱۱۲۰۱ ‬
۱۹
۱۳۸۸
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۳۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۸۳ ‬
۱۷
۱۳۷۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۰۴۵۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۹۰۸ ‬
۳۰
۱۳۹۰
۸
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۴۴۹ ‬
‪ HM۱۹ /ك۹۴الف۸ ‬
۲۵
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۵۶۹۱ ‬
‪ HM۴۳۵ /ک۹۴الف۸ ۱۳۷۸ ‬
۲۷
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۵۲۵۴ ‬
‪ ۵۲۷۲۸۶ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۴۵۲۵۵ ‬
‪ ۳۱۱۷۸۸ ‬
۱۳
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۰۴۸۰ ‬
‪ ۴۸۶۱۰۹ ‬
۱۸
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۵۰۴۸۱ ‬
‪ ۵۲۷۲۸۷ ‬
۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۴۶۷۴ ‬
‪ ۵۸۱۴۱۳ ‬
۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۴۶۷۵ ‬
‪ ۵۸۱۴۱۴ ‬
۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۱۸۴۰۲ ‬
‪ ۷۴۷۰۲۱ ‬
۱۰
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۱۸۴۰۳ ‬
‪ ۷۱۸۶۷۲ ‬
۱۴
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۹۵۶۹۱ ‬
‪ ۶۳۵۹۱۵ ‬
۱۲
۱۳۸۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۹۵۶۹۲ ‬
‪ ۴۴۹۲۸۱ ‬
۱۱
۱۳۸۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۱۰۶۴۷ ‬
‪ ۷۹۷۲۵۲ ‬
۱۵
۱۳۸۸
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۱۰۶۴۸ ‬
‪ ۷۹۷۲۵۳ ‬
۱۶
۱۳۸۸
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۳۹۹۷۹ ‬
‪ ۱۰۲۰۲۷۵ ‬
۲۰
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۷۲۵۳ ‬
‪ ۱۲۵۹۳۹۴ ‬
۲۱
۱۳۹۰
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۷۲۵۴ ‬
‪ ۱۲۵۹۳۹۵ ‬
۲۲
۱۳۹۰
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۶۲۸۴۳ ‬
‪ ۱۳۹۹۶۱۴ ‬
۳۲
۱۳۹۲
۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۵۰۶۹ ‬
‪ ۱۶۲۵۵۹۸ ‬
۱
۱۳۹۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۵۰۷۰ ‬
‪ ۱۶۱۵۴۰۲ ‬
۲
۱۳۹۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۵۲۳۹۳ ‬
‪ ۲۰۸۶۵۴۷ ‬
۲۳
۱۳۹۵
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۹۴۶۰۹ ‬
‪ ۲۰۴۰۷۵۶ ‬
۳۳
۱۳۹۷
۱۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh