ب‍طن‌ م‍ت‍ن‌ (ق‍رآن‌، ت‍اوی‍ل‌ و ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ل‍خ‍اری‌ ق‍ه‍ی‌، ح‍س‍ن‌، - ۱۳۴۱
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍طن‌ م‍ت‍ن‌ (ق‍رآن‌، ت‍اوی‍ل‌ و ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‌)/ ح‍س‍ن‌ ب‍ل‍خ‍اری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍س‍ن‌ اف‍را، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ده‌، ص‌ ۱۴۰
‏شابک : ‎964-90328-3-5‬۳۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-90328-3-5‬۳۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-90328-3-5‬۳۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-90328-3-5‬۳۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-90328-3-5‬۳۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-90328-3-5‬۳۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۹؛ ۵۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۱؛ ۵۰۰۰ ری‍ال‌
‏عنوان دیگر : ق‍رآن‌، ت‍اوی‍ل‌ و ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‌
‏موضوع : ت‍اوی‍ل‌
‏موضوع : ق‍رآن‌ -- ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۹۱/۲‭/ب‌۸ب‌۶ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۱۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۱۳۷۴
 
   آدرس ثابت  ب‍طن‌ م‍ت‍ن‌ (ق‍رآن‌، ت‍اوی‍ل‌ و ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۴۸۰۵۸ ‬
‪ ۴۰۴۳۴۷ ‬
۲
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۸۰۵۹ ‬
‪ ۵۱۸۴۴۰ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۵۱۳۶ ‬
‪ ۴۳۷۵۶۵ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۸۵۱۳۷ ‬
‪ ۲۲۳۱۳۰۱ ‬
۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۷۵۲۳۲ ‬
‪ ۵۱۸۴۴۱ ‬
۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۵۲۳۳ ‬
‪ ۴۰۴۳۴۶ ‬
۱
۱۳۸۱
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh