داس‍ت‍ان‌ ح‍ی‍رت‌ان‍گ‍ی‍ز ش‍اق‍ول‌ س‍ح‍رآم‍ی‍ز اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : زرگ‍ر، ک‍ری‍م‌،‏‫ ۱۳۳۲ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : داس‍ت‍ان‌ ح‍ی‍رت‌ان‍گ‍ی‍ز ش‍اق‍ول‌ س‍ح‍رآم‍ی‍ز اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ری‍م‌ زرگ‍ر.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روزن‍ه‌‏‫ ، ۱۳۷۸.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۰۲ ص‌. ‬+ کارت +۱ شاقول.‬ : م‍ص‍ور.
‏شابک : ‏‫ ۳۰۰۰۰ ری‍ال‌‬‬:‏‫‬‭‎964-6176-68-2‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال‬‏‫ : چاپ ششم‬‏‫‬‭978-964-6176-68-3 :
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌ : ۱۳۷۷.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌ : ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ؟ : ۱۳۷۷.
‏يادداشت : ‏‫چاپ چهارم: ۱۳۸۵.‬
‏يادداشت : چاپ ششم : ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۸۹.
‏موضوع : اب‍ن‌‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ‏‫۳۷۰ - ‏۴۲۸ق.
‏موضوع : ابن‌سینا، حسین‌بن عبدالله‏‫، ۳۷۰ - ۴۲۸ق.‏‬ -- داستان
‏موضوع : شاغول
‏موضوع : فالگیری
‏رده بندی کنگره : ‏‫BF۱۸۵۸‭‬ ‭/ف۲‏‫‭‬‭ز۴ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۳۳/۳۲۴‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۰۹۹۴
 
   آدرس ثابت  داس‍ت‍ان‌ ح‍ی‍رت‌ان‍گ‍ی‍ز ش‍اق‍ول‌ س‍ح‍رآم‍ی‍ز اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۴۵۱۱ ‬
‪ ۶۳-۵۴۵۱۱ ‬
۲
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۱۲۰۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۵۷۴۵ ‬
۱۶
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۳۹۴۳۹ ‬
‪ ۴۰۱۲۹۴ ‬
۱
۱۳۷۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۳۰۰۸ ‬
‪ ۵۳۹۷۴۶ ‬
۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۳۰۰۹ ‬
‪ ۵۲۳۰۷۸ ‬
۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۷۸۹۲ ‬
‪ ۱۰۰۷۵۸۱ ‬
۱۳
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۱۷۸۹۳ ‬
‪ ۱۱۴۴۵۳۹ ‬
۱۵
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۱۶۲۷۲ ‬
‪ ۱۹۵۸۲۲ ‬
۱۰
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۱۶۲۷۳ ‬
‪ ۹۵۰۶۲۳ ‬
۱۱
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۵۳۱۶۲ ‬
‪ ۱۰۲۵۹۷۳ ‬
۸
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۵۳۱۶۳ ‬
‪ ۱۱۶۷۸۰۰ ‬
۷
۱۳۸۷
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh