ای‍ران‌ در زم‍ان‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ری‍س‍ت‍ن‌‌س‍ن‌، آرت‍ور، ۱۸۷۵ - ۱۹۴۵م.
Christensen, Arthur
‏عنوان و نام پديدآور : ای‍ران‌ در زم‍ان‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ آرت‍ور ک‍ری‍س‍ت‍ن‍س‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ رش‍ی‍د ی‍اس‍م‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ح‍س‍ن‌ رض‍ای‍ی‌‌ب‍اغ‌ ب‍ی‍دی‌.
‏وضعيت ويراست : ویراست۲.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ص‍دای‌ م‍ع‍اص‍ر‏‫، ۱۳۷۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ب‍ی‍س‍ت‌ و پ‍ن‍ج‌، ۴۳۷ ص‌.‬: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌.
‏شابک : ‭964-6494-06-4‬ ؛ ‏‫۲۴۰۰۰ ریال( چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ ششم‬‏‫:‭ 978-964-6494-06-0‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭ ‎L'Iran sous les Sassanides., 2 eme ed.‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۸۴-۱۳۹۹ تجدید چاپ شده است
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : تمدن ایرانی
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- ساسانیان، ۲۲۶ - ۶۵۱م
‏موضوع : ایران -- اوضاع اجتماعی -- پیش از اسلام
‏موضوع : ایران -- دین
‏شناسه افزوده : رش‍ی‍د ی‍اس‍م‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ‏‫۱۲۷۵ - ‏۱۳۳۰.‬، مترجم
‏شناسه افزوده : رض‍ای‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۴۱ - ‏‬، ویراستار
‏رده بندی کنگره : ‭DSR۴۰۳‬‭/‮ک‌‬۴‮ال‍ف‌‬۹ ۱۳۷۸‬
‏رده بندی دیویی : ‭۹۵۵/۰۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۹۴۱۱
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ای‍ران‌ در زم‍ان‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۲۸۴ ‬
‪ ۶۳-۱۹۲۸۴ ‬
۱
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۹۴۹۲ ‬
‪ ۶۳-۵۹۴۹۲ ‬
۴
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۱۱۷۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۵۷۱۹ ‬
۲۲
۱۳۸۸
۶
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۵۰۵ ‬
‪ DSR۴۰۳ /ک۴الف۹ ۱۳۷۸ ‬
۱۲
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۳۸۶۵ ‬
‪ DSR۴۰۳ /ک۴الف۹ ۱۳۷۸ ‬
۱۶
۱۳۸۴
۴
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۹۱۸۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۹۱۸۴ ‬
۱۴
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۲۲۳۷ ‬
‪ DSR۴۰۳ /ک۴الف۹ ۱۳۸۵ ‬
۱۳
۱۳۸۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۹۷۷۳۹ ‬
‪ ۱۷۷۷۳۴۰ ‬
۱۹
۱۳۹۵
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۴۲۴۰ ‬
‪ ۲۶۰۲۷۸ ‬
۸
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۴۲۴۱ ‬
‪ ۴۵۵۴۸۲ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۸۲۰۴ ‬
‪ ۴۵۵۴۸۳ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۵۸۲۰۵ ‬
‪ ۵۴۵۸۷۳ ‬
۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۲۲۹۳ ‬
‪ ۳۳۵۸۷۸ ‬
۹
۱۳۸۴
۴
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۲۴۴۱۲۳///// ‬
‪ ‬
۶
۵
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۲۴۴۱۲۴///// ‬
‪ ‬
۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۰۸۹۴۴ ‬
‪ ۸۰۶۴۴۶ ‬
۱۰
۱۳۸۸
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۰۸۹۴۵ ‬
‪ ۸۰۶۴۴۵ ‬
۱۱
۱۳۸۸
۶
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۵۶۸۴۵۹ ‬
‪ ‬
۱۷
۱۳۹۳
۸
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۵۶۸۴۶۰ ‬
‪ ‬
۱۸
۱۳۹۳
۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh