زن‌ و ک‍ودک‌ ب‍ا گ‍ن‍ج‍ش‍ک‌ و ت‍ران‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍اه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍م‍ودی‌، ص‍وف‍ی‍ا، - ۱۳۳۵
‏عنوان و نام پديدآور : زن‌ و ک‍ودک‌ ب‍ا گ‍ن‍ج‍ش‍ک‌ و ت‍ران‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍اه‌/ ص‍وف‍ی‍ا م‍ح‍م‍ودی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۸۷
‏شابک : ‎964-6609-21-x‬۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6609-21-x‬۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ‎Soofia Mahmoudi. The woman‬.
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۲۰۳‭/ح‌۹۵۵ز۹ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۳‮ف‍ا‬۸/۶۲‭م‌۳۶۲ز ۱۳۷۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۷۶۸۵
 
   آدرس ثابت  زن‌ و ک‍ودک‌ ب‍ا گ‍ن‍ج‍ش‍ک‌ و ت‍ران‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍اه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۴۲۵۴۰ ‬
‪ ۱۵۳۴۳۸۰ ‬
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۴۲۵۴۱ ‬
‪ ۳۸۴۷۳۹ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh