از اس‍طوره‌ ت‍ا ت‍اری‍خ‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ه‍ار، م‍ه‍رداد، ‏‫۱۳۰۸ - ۱۳۷۳.‏
‏عنوان و نام پديدآور : از اس‍طوره‌ ت‍ا ت‍اری‍خ‌/ م‍ه‍رداد ب‍ه‍ار؛ گ‍ردآورن‍ده‌ و وی‍راس‍ت‍ار اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌پ‍ور.
‏وضعيت ويراست : [وی‍راست ؟].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌‏‫، ۱۳۷۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۶۷۵ ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : اس‍طوره‌؛ ۵ .
‏شابک : ‏‫۲۴۰۰۰ ری‍ال‌‬: ‏‫‭‎964-6194-36-2‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال ( چاپ سوم ) ‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال ( چاپ ششم ) ‬
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر در واق‍ع‌ س‍وم‍ی‍ن‌ م‍ج‍ل‍د از م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍ه‌ج‍ل‍دی‌ ج‍س‍ت‍اره‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ول‍ف‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ دوم: پاییز ۱۳۷۷.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۱ .
‏يادداشت : چاپ پنجم: بهار ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ ششم : ۱۳۸۷ .
‏موضوع : مقاله‌های فارسی -- قرن ۱۴
‏موضوع : فرهنگ ایرانی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏موضوع : اساطیر ایرانی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- پیش از اسلام
‏شناسه افزوده : اس‍م‍اع‍ی‍ل‌‌پ‍ور، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ‏‫۱۳۳۳ -‏، ویراستار
‏رده بندی کنگره : ‭PIR۷۹۷۲ /ھ۱۸‬‭‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۷۷‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۸‮فا‬۴/۶۲‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۶۲۳۵
 
   آدرس ثابت  از اس‍طوره‌ ت‍ا ت‍اری‍خ‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۴۹۲ ‬
‪ ۶۳-۹۴۹۲ ‬
۱
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۴۴۳۲ ‬
‪ ۶۳-۵۰۶۸۵ ‬
۵
۱۳۸۶
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۵۳۱۸ ‬
‪ ۶۳-۱۰۶۳۸۴ ‬
۱
۱
۱۳۸۷
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۵۷۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۵۲۷ ‬
۱۲
۱۳۷۷
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۹۸۱۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۴۶۶۵ ‬
۲۰
۱۳۸۷
۶
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۴۸۳ ‬
‪ ۹۰۰۰-۴۸۳ ‬
۱۸
۱۳۷۷
۲
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۲۰۳۶ ‬
‪ PIR ۷۹۷۲ /ھ۱۸الف۴ ۱۳۸۷ ‬
۱۶
۱۳۸۷
۶
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۲۱۷۴ ‬
‪ PIR ۷۹۷۲/ھ۱۸ الف۴ ۱۳۸۷ ‬
۱۷
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۹۱۳۲ ‬
‪ ۴۵۴۷۱۱ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۲۲۵۰ ‬
‪ ۴۵۴۷۱۰ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۰۲۲۵۱ ‬
‪ ۱۰۰۷۱۲۰ ‬
۱۳
۱۳۷۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۰۲۳۶۶ ‬
‪ ۶۸۷۳۷۱ ‬
۴
۱۳۷۷
۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۵۰۰۰۲ ‬
‪ ‭PIR۷۹۷۲/ھ۱۸ ‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۷۷‬ ‬
۶
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۰۰۰۳ ‬
‪ ۳۰۶۷۳۶ ‬
۹
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۳۶۳۳ ‬
‪ ۹۱۵۶۹۴ ‬
۷
۱۳۸۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۳۶۳۴ ‬
‪ ۹۱۵۸۷۱ ‬
۸
۱۳۸۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۵۱۵۱ ‬
‪ ۷۸۳۰۸۳ ‬
۱۰
۸۷
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۷۵۱۵۲ ‬
‪ ۱۱۴۱۶۷۰ ‬
۱۱
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۳۷۲۲۰ ‬
‪ ۱۰۴۴۶۸۵ ‬
۱۴
۱۳۹۰
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۳۷۲۲۱ ‬
‪ ۱۰۴۴۶۸۴ ‬
۱۵
۱۳۹۰
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh