م‍رد ت‍اری‍خ‌ م‍طب‍وع‍ات‌، ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍ی‍وس‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۷۵-۷۹۴
‏سرشناسه : ق‍اض‍ی‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
‏عنوان و نام پديدآور : م‍رد ت‍اری‍خ‌ م‍طب‍وع‍ات‌، ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍ی‍وس‍ت‌/ ق‍اض‍ی‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
‏منشا مقاله : ، اخ‍ب‍ار، (۱۶ ف‍روردی‍ن‌ ۱۳۷۵): ص‌ ۴.
‏توصیفگر : رض‍وان‍ی‌، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
   آدرس ثابت  م‍رد ت‍اری‍خ‌ م‍طب‍وع‍ات‌، ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍ی‍وس‍ت‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh